Leon Boon

Leon BoonEcoresult is in 2007 opgericht door Ing. Leon Boon, afgestudeerd in Bos- en Natuurbeheer. Naast ecologisch adviseur en eigenaar van Ecoresult was Leon sinds 2006 medewerker gebiedsontwikkeling bij de Dienst Landelijk Gebied (dienst van het Ministerie van Economische Zaken). Hij was tevens projectleider in verscheidene projectgroepen waarin integraal vastgesteld beleid en wensen vertaald werden naar daadwerkelijke realisatie. Deze integrale gebiedsontwikkeling strekte zich uit over de thema’s natuur, recreatie, landbouw en water. Burgerparticipatie is hierin een belangrijk aspect.

Contactgegevens:
E: leonboon@ecoresult.nl
T: 06 486 19 502

 

Anton van Meurs

Anton van MeursNa een studie Milieukunde met als specialisatie Natuur- en Landschapsecologie heeft Anton van Meurs ruim 15 jaar bij een landelijk werkend archeologisch adviesbureau gewerkt als projectmanager en seniorarcheoloog. In dezelfde periode heeft hij als freelancer en als bestuurslid van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland zijn kennis van en ervaring met zoogdierenonderzoek verder uitgebouwd. De jarenlange ervaring met zoogdieren en in het bijzonder vleermuizen en muizen is een welkome aanvulling op het team van Ecoresult.

Contactgegevens:
E: antonvanmeurs@ecoresult.nl
T: 06 536 33 028

Bas Verhoeven

Bas VerhoevenBas studeerde Bos- en Natuurbeheer aan het Helicon in Velp. Bas is een gedreven onderzoeker en gespecialiseerd in vogels, dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en flora. Deze kennis heeft hij opgedaan door veel uren in het veld te zijn en in talrijke gebieden in Nederland.

Contactgegevens:
E: basverhoeven@ecoresult.nl
T: 06 238 36 013

Annemieke Hellemans

Annemieke EcoresultVoordat Annemieke werkzaam werd bij Ecoresult heeft zij veel ervaring gedaan in het bedrijfsleven. Nu richt zij zich als professional op het optimaliseren van de interne organisatie. Binnen Ecoresult staan voor haar coordinatie en planning van de projecten centraal. Het stroomlijnen van veldonderzoek, rapportages en adviezen ziet zij als uitdaging. Met haar jarenlange ervaring levert zij een welkome aanvulling op het team van Ecoresult.

Contactgegevens:
E:annemiekehellemans@ecoresult.nl
T: 078 75 184 12

Koen van Veen

Voordat Koen bij Ecoresult B.V. kwam werken studeerde hij Bos- en Natuurbeheer in Delft. Zijn specialisaties liggen bij de soortgroepen kleine zoogdieren (muizen), vleermuizen en vissen waarvoor Koen bij Ecoresult B.V. al geruime tijd onderzoek uitvoert. Naast veldervaring heeft Koen ruime ervaring met het opstellen van onderzoeks- en adviesrapportages en ontheffingen voor flora en fauna.
Contactgegevens:
E: koenvanveen@ecoresult.nl
T: 06 86 88 99 37

George TanisGeorge Tanis

Al sinds zijn vroege jeugd heeft hij grote passie voor natuur. Met name vogels, planten en vlinders hebben zijn grote interesse. Door de jaren heen heeft hij ruime vakkennis en ervaring opgedaan in zowel het werkveld als tijdens zijn studie Bos en Natuurbeheer.

Contactgegevens:

E:georgetanis@ecoresult.nl
T: 06 33 09 14 00

Martijn van der Neut

Ecoresult B.V. is de eerste werkgever van Martijn van der Neut na het behalen van zijn master Forest and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit. Deze studie stelt hem in staat zijn passie voor natuur te combineren met zijn werk als ecologisch adviseur. Door het uitvoeren van uiteenlopende stages en projecten heeft hij een ruime ervaring met het uitvoeren van ecologisch onderzoek en landschapsbeheer. Zijn soortenkennis is vooral gebaseerd op vogels, planten en zoogdieren. Het overdragen van ecologische kennis en het aandragen van praktische oplossingen voor ruimtelijke kwesties spreekt hem erg aan. Deze interesse sluit dan ook goed aan bij het werk van Ecoresult B.V.

Contactgegevens:

E:martijnvanderneut@ecoresult.nl
T: 06 86 86 19 30

Ferry van der Lans

Ferry van der Lans heeft ruim 25 jaar ervaring met het monitoren en beschermen van vogels. Zoogdieren, planten, vissen, reptielen, amfibieën, libellen, vlinders en sprinkhanen zijn daar later bij gekomen. Hij is inmiddels tien jaar werkzaam in de Wet Natuurbescherming (voorheen  Flora- en faunawet). Hij studeerde aan het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (CML) en hij is gecertificeerd ETT-er, ofwel allround boomtechnisch adviseur (opleiding IPC).

Contactgegevens:

E:ferryvanderlans@ecoresult.nl
T: 06 83 66 10 29

Danny Eijsackers

Danny is landschapsecoloog en heeft zich in zijn werk altijd ingezet voor het landschap, de natuur en de biodiversiteit. Eerst heeft hij in Hongarije gewerkt, onder andere aan onderzoeken voor een nationaal park in oprichting. Daarna heeft hij in Nederland bij de Dienst Landelijk Gebied gewerkt aan verschillende natuurontwikkelingsprojecten en natura 2000 beheerplannen. In de jaren daarna is hij vooral bezig geweest om vanuit de Natuur en Milieufederatie samen met andere natuurorganisaties en de Provincie Zuid-holland kansen te creëren voor een beter leefgebied voor weidevogels. Danny werkt sinds 2018 bij Ecoresult B.V., waar hij zich inzet om op basis van onze onderzoeken beheerders te adviseren bij het vergroten van de ecologische kwaliteit van hun natuurgebieden.

E: dannyeijsackers@ecoresult.nl
T: 06 86 89 00 77