Leon Boon

Leon BoonEcoresult is in 2007 opgericht door Ing. Leon Boon, afgestudeerd in Bos- en Natuurbeheer. Naast ecologisch adviseur en eigenaar van Ecoresult was Leon sinds 2006 medewerker gebiedsontwikkeling bij de Dienst Landelijk Gebied (dienst van het Ministerie van Economische Zaken). Hij was tevens projectleider in verscheidene projectgroepen waarin integraal vastgesteld beleid en wensen vertaald werden naar daadwerkelijke realisatie. Deze integrale gebiedsontwikkeling strekte zich uit over de thema’s natuur, recreatie, landbouw en water. Burgerparticipatie is hierin een belangrijk aspect.

Contactgegevens:
E: leonboon@ecoresult.nl
T: 06 486 19 502

Sander Terlouw

Sander TerlouwSander Terlouw is afgestudeerd in Forest- and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit met als hoofdpunten de relatie natuurbeleving en beheer en (vogel)onderzoek. Naast zijn werk als ecologisch adviseur voor Ecoresult werkt hij ook als ecoloog bij een grote landelijke terreinbeheerder. Hij heeft veel ervaring met natuuronderzoek, inrichtings- en beheerplannen, Natura 2000 en de relatie mens en natuur.

Contactgegevens:
E: sanderterlouw@ecoresult.nl
T: 06 487 58 678

Anton van Meurs

Anton van MeursNa een studie Milieukunde met als specialisatie Natuur- en Landschapsecologie heeft Anton van Meurs ruim 15 jaar bij een landelijk werkend archeologisch adviesbureau gewerkt als projectmanager en seniorarcheoloog. In dezelfde periode heeft hij als freelancer en als bestuurslid van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland zijn kennis van en ervaring met zoogdierenonderzoek verder uitgebouwd. De jarenlange ervaring met zoogdieren en in het bijzonder vleermuizen en muizen is een welkome aanvulling op het team van Ecoresult.

Contactgegevens:
E: antonvanmeurs@ecoresult.nl
T: 06 536 33 028

Bas Verhoeven

Bas VerhoevenBas studeerde Bos- en Natuurbeheer aan het Helicon in Velp. Bas is een gedreven onderzoeker en gespecialiseerd in vogels, dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en flora. Deze kennis heeft hij opgedaan door veel uren in het veld te zijn en in talrijke gebieden in Nederland.

Contactgegevens:
E: basverhoeven@ecoresult.nl
T: 06 238 36 013

Tim Breur

tim-breur

Voordat hij werkzaam werd bij Ecoresult heeft Tim veel veldwerkervaring opgedaan, eerst als stagiair bij een ecologisch adviesbureau en later als freelancer. Met zowel een HBO als WO achtergrond op het gebied van natuurbeheer en ecologie heeft hij ervaring met zeer uiteenlopende onderzoeken.

Contactgegevens:
E: timbreur@ecoresult.nl
T: 06 836 61 029

 

Jesse Keyzer

jesse-ecoresultJesse heeft een jarenlange ervaring met ecologisch onderzoek en veldwerk in het kader van de Flora- en faunawet. Zijn specialisaties liggen in de soortgroepen vleermuizen, vogels en vissen. Als freelancer werkte hij eerder voor diverse adviesbureaus en onderzoeksinstanties. De vertaling van veldwerk naar advies ziet hij als een uitdaging. Praktisch en oplossingsgericht denken zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Contactgegevens:
E: jessekeyzer@ecoresult.nl
T: 06 385 95 304

Annemieke Hellemans

Annemieke EcoresultVoordat Annemieke werkzaam werd bij Ecoresult heeft zij veel ervaring gedaan in het bedrijfsleven. Nu richt zij zich als professional op het optimaliseren van de interne organisatie. Binnen Ecoresult staan voor haar coordinatie en planning van de projecten centraal. Het stroomlijnen van veldonderzoek, rapportages en adviezen ziet zij als uitdaging. Met haar jarenlange ervaring levert zij een welkome aanvulling op het team van Ecoresult.

Contactgegevens:
E:annemiekehellemans@ecoresult.nl
T: 078 75 184 12

Koen van Veen

Voordat Koen bij Ecoresult B.V. kwam werken studeerde hij Bos- en Natuurbeheer in Delft. Zijn specialisaties liggen bij de soortgroepen kleine zoogdieren (muizen), vleermuizen en vissen waarvoor Koen bij Ecoresult B.V. al geruime tijd onderzoek uitvoert. Naast veldervaring heeft Koen ruime ervaring met het opstellen van onderzoeks- en adviesrapportages en ontheffingen voor flora en fauna.
Contactgegevens:
E: koenvanveen@ecoresult.nl
T: 06 24 97 42 54

George TanisGeorge Tanis

Al sinds zijn vroege jeugd heeft hij grote passie voor natuur. Met name vogels, planten en vlinders hebben zijn grote interesse. Door de jaren heen heeft hij ruime vakkennis en ervaring opgedaan in zowel het werkveld als tijdens zijn studie Bos en Natuurbeheer.

Contactgegevens:

E:georgetanis@ecoresult.nl
T: 06 33 09 14 00