SNL Monitoring

Het monitoren van soortgroepen als (broed)vogels, dagvlinders, libellen en planten, eens in de 6 jaar.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het van belang de kwaliteit van een natuurgebied of landschap te bepalen en monitoren.

Deze bepaling gebeurt middels SNL-monitoring waarbij soortgroepen als (broed)vogels, dagvlinders, libellen en planten in principe eens per zes jaar worden gemonitord. Daarnaast worden er eens per twaalf jaar vegetatie- en structuurkarteringen uitgevoerd. Hierbij wordt informatie verzameld over de aan- of afwezigheid van soorten, vegetatie en structuur binnen een natuurterrein. De ecologen van Ecoresult B.V. hebben aantoonbare ervaring met het uitvoeren van monitoringen en karteringen in het kader van SNL.

Het onderzoek

SNL-monitoringen worden uitgevoerd aan de hand van gestandaardiseerde methodes en protocollen. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt middels rapportages, verspreidingskaarten en adviezen omtrent natuurontwikkeling en beheer.

Deze dienst aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Danny Eijsackers

Danny Eijsackers

Projectleider en Adviseur gebiedsinrichting

Vestiging Alblasserdam

Edisonweg 10-320
2952 AD Alblasserdam
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp