Vogelonderzoek

Ecoresult doet voor uiteenlopende opdrachtgevers talrijke vogelonderzoeken. Wij hebben hierdoor ervaring in bijvoorbeeld onderzoek naar onder andere moerasvogels en steenuilen conform de STONE handleiding voor onderzoek en bescherming (2001).

Ruime ervaring
Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van broedvogelonderzoek, soortgerichte inventarisaties en ecologische werkbegeleiding (bijvoorbeeld bij plotselinge aanwezigheid van oeverzwaluwen). Ook leiden wij broedvogeltellers op aan de hand van de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (2011). Medewerkers van Ecoresult zijn daarnaast ook betrokken bij vogelonderzoek voor Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland en de Dutch Birding Association.