Quickscan flora en fauna

Iedereen die voornemens is een gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen en de quickscan flora en fauna onderzoek.

Wanneer een quickscan flora en fauna nodig is

Iedereen die voornemens heeft een gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen en de quickscan flora en fauna.

Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud plaatsvindt is het verplicht te onderzoeken of deze wet niet wordt overtreden. Hierbij dient gekeken te worden naar het tijdelijke en permanente effect van de ontwikkeling en de daar bijhorende werkzaamheden op beschermde soorten en gebieden. Vertraging in de uitvoering kan worden voorkomen door het vroegtijdig signaleren van de projectrisico’s. Hoe vroeger dit gebeurt hoe makkelijker het proces verloopt. Met een ecologische quickscan bepalen we wat de potentie en de functie is van de planten en dieren in het plangebied. Heel simpel:

  • Om welk gebied gaat het?
  • Wat voor ingrepen ga je daar doen?
  • Welke planten en dieren leven in dat gebied?
  • Welke effecten hebben de ingrepen op de aanwezige flora en fauna?
  • Wordt de Flora- en faunawet overtreden?

Met een ecologische quickscan krijgen we bijna altijd antwoord op al die vragen. Heeft de ingreep geen schadelijke gevolgen, dan kun je aan de slag. En hebben de plannen mogelijk wel gevolgen voor de flora en fauna, dan kijken wij hoe we je kunnen helpen met een eventuele gedragscode of een aanvraag voor ontheffing of (omgevings)vergunning.

Quickscan flora en fauna samen met Ecoresult

Middels een ecologische quickscan flora en fauna wordt door Ecoresult onderzocht of beschermde soorten en natuurgebieden in of in de omgeving van een plangebied voorkomen. In de praktijk wordt een quickscan flora en fauna ook anders genoemd, zoals een voortoets, natuurtoets, ecologisch vooronderzoek of verkennend onderzoek. Het betreft in ieder geval een oriënterend onderzoek waarbij de geplande ontwikkeling wordt getoetst aan (natuur)wetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek (zoals de Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en verkennend veldbezoek wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Daarnaast wordt bepaald of de plannen een (mogelijk) negatief effect hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland.

Indien beschermde flora- en faunasoorten voor kunnen komen in en rond het plangebied en verbodsbepalingen van de wet kunnen worden overtreden is doorgaans een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hierin wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de desbetreffende soort en hoe verder te handelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Benieuwd naar onze andere diensten? Neem dan een kijkje bij onze andere ecologische onderzoeken.

De quickscan flora en fauna

Ecoresult B.V. heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Indien het nodig is om aanvullend onderzoek te doen pakken wij dat desgewenst op.

Een quickscan flora en fauna onderzoek bestaat over het algemeen uit vier stappen:

De stappen

  • Initiatiefnemer wil iets (ruimtelijke ontwikkeling/ onderhoud) gaan doen
  • Informatie verzamelen (bronnenonderzoek) over in potentie voorkomende beschermde soorten en ligging beschermde gebieden (o.a. Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland)
  • Uitvoeren verkennend veldbezoek op locatie
  • Rapportage met daarin aanwezige potenties en eventuele aanbevelingen voor aanvullend onderzoek

Quickscan flora en fauna dienst aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Willemijn Mans Naaijer

Projectmanager ecologie

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp