Soortenmanagementplan

De Wet natuurbescherming biedt middels een Gebiedsontheffing of Generieke ontheffing een prachtige kans om economie en ecologie te verbinden.

Economie en ecologie verbinden

Volgens Ecoresult B.V. kunnen ruimtelijke ontwikkelingen goed samen gaan met soortbescherming. De Wet natuurbescherming biedt middels een Gebiedsontheffing of Generieke ontheffing een prachtige kans om economie en ecologie te verbinden.

Voor elke ruimtelijke ontwikkeling dient er onderzoek plaats te vinden naar de negatieve effecten van deze ontwikkeling op soorten, houtopstanden en gebieden. Dit toetsingstraject duurt ongeveer 1,5 jaar. Met het oog op de planning en logistiek vergt dit erg veel van projectontwikkelaars, aannemers, woningcoöperaties en andere instanties. Een gebiedsontheffing met als basis een soortenmanagementplan biedt hiervoor een uitkomst.

Het soortenmanagementplan (SMP)

Aan de hand van een veldonderzoek en bronnenonderzoek wordt een soortenmanagement (SMP) opgesteld. Dit SMP beschrijft de staat van instandhouding van beschermde soorten in een bepaald gebied en hoe deze middels maatregelen tijdig te waarborgen. Een mooi voorbeeld hiervan vormt het zogenoemde ‘Natuurinclusief bouwen’, waarbij in nieuwbouwwoningen voorzieningen voor bijv. gewone dwergvleermuizen, gierzwaluwen en huismussen worden ingebouwd.

Een SMP fungeert als basis voor een gebiedsontheffing. Middels deze ontheffing worden voor meerdere jaren (5 tot 10 jaar) ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied toegestaan, mits de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten is gewaarborgd door het treffen van (voorzorgs)maatregelen. Voordeel van deze aanpak is dat apart ecologisch onderzoek per ruimtelijke ontwikkeling niet meer nodig is en dat een initiatiefnemer vooraf weet waar hij aan toe is en wat er vanuit het SMP van hem gevraagd wordt.

Ecoresult B.V. ziet veel potentie in deze nieuwe aanpak en begeleidt dan ook diverse initiatieven en projecten die hier invulling aan geven. Elk SMP is maatwerk en gebiedsafhankelijk. Graag verkennen wij of dit ook voor u tot de mogelijkheden behoort.

Deze dienst aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Anton van Meurs

Projectmanager en adviseur ecologie

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp