broedvogelonderzoek

Broedvogelonderzoek Loonse en Drunense Duinen

Een mooi en omvangrijk project waar we ons mee bezig hebben gehouden is het broedvogelonderzoek in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen in de provincie Noord-Brabant. We blikken terug en delen de conclusies van dit type vogelonderzoek.

In opdracht van Natuurmomenten hebben we in 2017 en 2018 het hele Nationaal Park geïnventariseerd op broedvogels. Een onderzoeksgebied van bijna 2500 hectare. Het gebied de Loonse en Drunense Duinen behoort tot het Natura 2000 netwerk: een netwerk van natuurgebieden waar Europese wetgeving voor geldt om de biodiversiteit te herstellen en te behouden. Met het beheer zet Natuurmonumenten zich in voor de bescherming en ontwikkeling van de bijzondere habitats waarvoor het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. Vooral het habitattype oude eikenbossen blijkt van grote waarde te zijn voor de vogels. Een inventarisatie als deze geeft de beheerder een goed inzicht in de betekenis die het gebied heeft voor de broedvogels en in het effect van het beheer.

Het westelijke deel van het gebied hebben we onderzocht in 2017, het oostelijk deel in 2018. Het broedvogelonderzoek is uitgevoerd volgens de SNL monitoringsprotocollen: regelgeving die is vastgesteld op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Bij het tellen van de broedvogels maken we altijd gebruik van de BMP-methode die ontwikkeld is door Sovon.

Natuurmonumenten is al decennia bezig met het omvormen van het bosgebied in de Loonse en Drunense Duinen naar een structuurrijk loofbos. Het doel hiervan is het verhogen van de ecologische waarde en de biodiversiteit van het bosgebied. Gezien de waargenomen aantallen heeft dit duidelijk een positief effect op de vogelstand.

Broedvogelonderzoek resultaten

In totaal werden in het onderzoeksgebied 3775 territoria van 53 soorten gevonden, waaronder maar liefst 16 soorten van de Rode Lijst. Van bosvogels zoals grote bonte specht, boomkruiper, kuifmees, boomklever en zanglijster werden er het meest geteld. Rode Lijst soorten zoals zwarte mees en matkop halen hoge aantallen in het bosgebied. Ook de nachtzwaluw was met 63 territoria rijkelijk vertegenwoordigd.

De dichtheden van soorten die kenmerkend zijn voor oud loofbos zijn opmerkelijk hoog in de Loonse en Drunense Duinen. Dat geldt voor bijvoorbeeld bonte vliegenvanger, fluiter, kleine bonte specht, zwarte specht en goudvink. En ook de middelste bonte specht, een relatieve nieuwkomer in ons land, heeft het gebied weten te vinden. Deze soorten voelen zich thuis in structuurrijk bos waarin ook dood hout aanwezig is, met een gevarieerde vegetatie onder de boomlaag en met veel open plekken. Kenmerken die goed naar voren komen in de ontwikkeling van het oude eikenbos in de Loonse en Drunense Duinen.

Tenslotte waren er nog enkele bijzondere broedvogels in het gebied: een territorium van boomvalk en wespendief en een paartje raven.

Wil je meer weten over dit broedvogelonderzoek of een ander onderzoek wat Ecoresult voor je kan betekenen? Neem contact op!

broedvogelonderzoek

Vragen? Neem gerust contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Danny Eijsackers

Danny Eijsackers

Projectmanager en adviseur gebiedsinrichting

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp