Onderzoeken

Ecoresult voert ecologisch onderzoek uit. Van quickscan flora en fauna tot uitgebreid vogel-, vis- of vleermuisonderzoek. Bekijk al onze onderzoeken.

Onderzoeken

Toetsen

Ecologisch onderzoeksbureau Ecoresult heeft inmiddels voor diverse opdrachtgevers uiteenlopende natuurtoetsen uitgevoerd. Bekijk al de mogelijkheden.

Toetsen

Plannen

Wij maken plannen voor natuur en wetgeving. Van opstellen van mitigatieplan tot uitvoering van ecologische werkprotocol. Bekijk ze allemaal.

Plannen

Laatste blog

Kennisdocument Soorten

11 augustus 2017

Wanneer je activiteiten uit wilt voeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten zijn er mitigerende maatregelen die je moet nemen om deze schade te voorkomen of te verzachten. Sinds 10 juli 2017 kun je deze maatregelen terugvinden in de kennisdocumenten Soorten. Nieuwe Wet natuurbescherming Voorheen stonden deze documenten op de website van de RvO […]

Lees meer

Vleermuisprotocol 2017

24 mei 2017

Recent is het vleermuisonderzoek weer van start gegaan. Van 15 mei tot 15 juli en van 15 augustus tot 1 oktober gaan wij weer op zoek naar alle 16 in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Bij dit onderzoek wordt het vleermuisprotocol 2017 als leidraad gehanteerd. Wat dit precies inhoudt? Je leest het hier. Vleermuisonderzoek is essentieel Vleermuizen […]

Lees meer