Onderzoek

Van quickscan flora en fauna tot uitgebreid vogel-, vis- of vleermuisonderzoek.
 • Reptielenonderzoek

  De in Nederland voorkomende reptielen zijn onder te verdelen in twee groepen: hagedissen en reptielen. Alle…

 • Amfibieënonderzoek

  Een belangrijk kenmerk van amfibieën is dat zij zowel op het water (voortplantingshabitat) als op het land…

 • Vissenonderzoek

  Middels vissenonderzoek wordt de samenstelling van de vispopulatie in een meer, sloot, kanaal of beek inzichtelijk…

 • Invasieve exoten

  Een aantal plant- en diersoorten die in Nederland voorkomen zijn door de NVWA aangemerkt als ‘invasieve exoot’…

 • Boomonderzoek

  Boomonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van boomveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen en de…

 • SNL Monitoring

  Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische)…

 • Vogelonderzoek

  Alle van nature in Europa voorkomende vogelsoorten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Zij mogen in…

 • Vleermuisonderzoek

  Door het uitvoeren van een vleermuisonderzoek wordt onderzocht welke vleermuissoorten in een bepaald gebied (plangebied)…

 • Quickscan flora en fauna

  Iedereen die voornemens heeft een gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te…

 • Zoogdieronderzoek

  Ecoresult onderzoekt naast vleermuizen ook muizen en andere grondgebonden zoogdieren. Dit zijn uiteenlopende onderzoeken…

Postadres

Van Ravesteyn-erf 156
3315 DK Dordrecht

Bezoekadres

Edisonweg 10-320
2952 AD Alblasserdam