Visarend Biesbosch 2024: meegenieten via de webcam

Sinds zondag 17 maart kunnen we weer voor het vierde jaar meegenieten via de webcam van de broedende visarenden in de Biesbosch. Tenminste, dat hopen we. Want vorig jaar hadden duizenden mensen zich verheugd op het live meekijken in het nest van de twee arenden om zo al hun bedgeheimen te ontdekken. Maar dat liep anders! Na een overwinteringsperiode in het tropische Afrika arriveerde visarend man voor het achtste jaar in de Biesbosch maar beleefde vervolgens allerlei avonturen zonder zijn geliefde. Zij kwam niet opdagen. Voor de kijker een uitstekend alternatief voor de bekende soapserie maar voor de visarend man uiteindelijk een teleurstellend en verdrietig seizoen.

Sponsoring webcam

Visarenden broeden sinds 2016 met kleine aantallen in Nederland, in de Biesbosch. In 2022 waren er vijf broedparen, waarvan drie succesvol: zij brachten in totaal 9 jongen groot waarvan er drie voor het oog van de webcam uitvlogen. Leon Boon, adviseur ecologie en eigenaar van Ecoresult: “Sinds twee jaar sponsoren we deze webcam en willen hiermee meer bewustzijn creëren voor de waarde en kwetsbaarheid van gebieden als de Biesbosch. Zo hopen we dat zowel recreanten als beleidsmakers meer begrip hebben voor keuzes die gemaakt worden voor natuurbescherming.”
Net zoals veel roofvogels heeft de visarend het lange tijd erg moeilijk gehad. Hij werd bejaagd omdat hij er vandoor ging met grote vissen en was bovendien extra vatbaar voor pesticiden die hij via prooidieren binnenkreeg. Halverwege de twintigste eeuw was er dan ook geen spoor meer van de visarend te bekennen. Leon Boon: “Gelukkig heeft de visarend inmiddels een comeback gemaakt en is het een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, is deze toppredator beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Dit wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.”

Visarend in de Biesbosch

Tot 2022 was de Biesbosch het enige natuurgebied in Nederland waar broedende visarenden voorkwamen. Maar in 2022 kropen er ook jongen uit het ei van een paartje visarenden op de Veluwe. Leon Boon: “In de Biesbosch wordt steeds meer aandacht besteed aan de aanleg van waterrijke natuur en de bescherming van het leefgebied van dieren. Zo probeert Staatsbosbeheer bijvoorbeeld bij de groeiende populatie visarenden waar nodig extra rust te bieden. Ook zijn er steeds meer bedrijven die ervoor kiezen via Buitenfonds de natuur te steunen. Op die manier kan Staatsbosbeheer nieuwe natuur en recreatievoorzieningen bekostigen waarvoor geen overheidsfinanciering meer is.”

webcam visarend gesponsord door Ecoresult

De visarend: een imposante verschijning

De visarend (Pandion haliaetus) is een trekvogel en overwintert in Afrika. Eind maart keren ze terug naar Nederland en broeden de verschillende paartjes vanaf april in 34 tot 43 dagen gemiddeld 3 eieren uit. Vervolgens vliegen de jongen na 50 dagen uit. Zij brengen hun jeugd meestal door op Afrikaanse bodem. Pas na 3 jaar zijn ze geslachtsrijp en vliegen dan terug naar noordelijk broedgebied. De visarend is een imposante verschijning en herkenbaar aan een lichte onderzijde, donkere bovendelen en enigszins ‘geknikte’ vleugels. Hun gewicht ligt tussen de 1,5 tot 2 kg en met een afmeting van zo’n 55-58 cm zijn ze groter dan een buizerd. De vleugels van het vrouwtje hebben een spanwijdte van ruim 170 cm en zijn daarmee altijd iets groter dan het mannetje. De levensverwachting van deze toppredator ligt op zo’n 32 jaar.

De Visarend is de enige roofvogel die langere tijd biddend boven water waargenomen kan worden om prooi te lokaliseren en heeft zich gespecialiseerd in het vangen van (grote) vissen. Tijdens de duikvlucht steekt hij zijn poten vooruit en scheert met 30 tot 70 kilometer per uur het water in waarbij hij soms geheel onder water verdwijnt. Gemiddeld worden vissen van zo’n 250 gram gevangen maar door zijn enorme (grijp)kracht slaagt de visarend er soms in om vissen te pakken die bijna even zwaar zijn als hijzelf.

Wil je ook meegenieten van de avonturen van de visarend? Ga naar de website van de Vogelbescherming en en houd de webcam in de gaten! Laten we vooral duimen dat de geliefde vrouw van de visarend weer op komt dagen of dat hij wellicht een kersverse nieuwe lover vindt!