Hef Wonen en Ecoresult tekenen nieuwe raamovereenkomst

HEF Wonen en Ecoresult hebben deze week een nieuwe raamovereenkomst ondertekend. Hiermee wordt de prettige samenwerking van de afgelopen jaren weer gedurende 3 jaar voortgezet.

Marco Kamsteeg, Projectmanager Ontwikkeling:  “Wij zijn als Hef Wonen blij met een partner als Ecoresult om samen te werken in de voorbereiding van onze verduurzamings- en onderhoudsprojecten.”

Woningcorporaties staan voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van woningen. Ecoresult zal Hef Wonen de komende jaren geheel ontzorgen rondom ecologische vraagstukken die hiermee verband houden.

Denk daarbij aan het in kaart brengen middels onderzoek en rapportage van diersoorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen die zich in en rondom de  gebouwen van HEF Wonen bevinden.

Vergunning om werkzaamheden te kunnen uitvoeren

Als wordt vastgesteld dat door de verduurzaamheidswerkzaamheden verblijfplaatsen of het leefgebied van deze soorten in het geding komt, vraagt Ecoresult voor HEF Wonen een vergunning aan bij de omgevingsdienst Haaglanden (ODH) van de Provincie Zuid-Holland. In deze aanvraag  wordt onder meer omschreven welke (tijdelijke) oplossingen er geboden worden om dieren elders onder te brengen tijdens de werkzaamheden. Maar ook hoe de woningen natuurinclusief kunnen worden opgeleverd.

“Wij zijn voor Hef Wonen het aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van ecologie en zullen voor hen het hele traject van A tot Z uit handen nemen. Zo hebben zij steeds met één partij te maken wanneer er vragen en opdrachten zijn en dat komt de snelheid van verduurzaamheidswerkzaamheden ten goede. Voor Ecoresult is het natuurlijk heel fijn dat Hef Wonen ons deze opdracht heeft gegund. We zien uit naar de voortgang van de prettige samenwerking”, aldus projectleider Willemijn Mans – Naaijer van Ecoresult.