Soortenmanagementplan gemeente Lansingerland

Gebiedsbreed huismusonderzoek

Voor de gemeente Lansingerland brengt Ecoresult B.V. de huismuspopulatie in kaart. Dit doen wij voor een gebiedsbreed onderzoek: het soortenmanagementplan (SMP).
In de video legt adviseur ecologie Koen van Veen uit wat een SMP precies is, wat het voordeel is voor gemeenten, woningcoöperaties en particulieren en waarom het bij verduurzaming van huizen zo belangrijk is rekening te houden met de huismus.

Met dit gebiedsbrede onderzoek stellen we een plan op voor de gehele gemeente om soorten zoals de huismus maar ook gierzwaluw en vleermuizen te beschermen en de populatie waar mogelijk te versterken.

SMP verbindt economie en ecologie

Volgens Ecoresult kunnen verduurzaming en sloop/nieuwbouwprojecten goed samengaan met soortenbescherming. Een projectspecifiek toetsingstraject duurt nu ongeveer 2,5 jaar. Met het oog op de planning en logistiek vergt dit erg veel van projectontwikkelaars, aannemers, woningcoöperaties en andere instanties.

Een gebiedsgerichte aanpak met als basis een soortmanagementplan biedt hiervoor een uitkomst: het is hiermee mogelijk 1,5 tot 2 jaar op een project te besparen. Dit is een prachtige kans om economie en ecologie te verbinden.

Elk SMP is maatwerk en gebiedsafhankelijk. Graag verkennen wij of dit ook voor u tot de mogelijkheden behoort. Neem contact met ons op of klik hier voor meer achtergrondinformatie over het SMP.