Ecoresult B.V. deelt ruim 51.000 historische waarnemingen in de NDFF!

Bij veel groene adviesbureaus in Nederland is een rijke schat aan door professionals en veelal protocollair verzamelde data beschikbaar. Deze data is van een grote toegevoegde waarde om de verspreiding, maar ook de staat van instandhouding (met name lokaal) van soorten goed in beeld te kunnen brengen. Tot nu toe werd deze data maar beperkt met elkaar gedeeld. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is daarom een project gestart om deze historische en recente data te verzamelen in de NDFF zodat deze data breder gebruikt kan worden. Om dit grote karwei mogelijk te maken is er een Qgis Plugin ontwikkeld om het uploaden van verschillende type databronnen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Ook Ecoresult B.V. heeft zich aangesloten bij dit project, omdat wij het beschikbaar maken van natuurdata erg belangrijk vinden. Dit draagt namelijk bij aan de bescherming van soorten en het verbeteren van natuurtoetsen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest om de historische database af te stoffen en een dataset te genereren die geschikt is om te uploaden in de NDFF. Wij hebben ons hierbij beperkt op een dataset die alle soorten omvat die beschermd zijn binnen de Wet natuurbescherming.

Wij zijn er daarom trots op om te kunnen melden dat Ecoresult B.V. onlangs ruim 51.000 historische waarnemingen van wettelijk beschermde soorten heeft kunnen uploaden in de NDFF. Wij hopen hiermee een mooie bijdrage te hebben geleverd om de kennis en verspreiding van beschermde soorten beter vast te kunnen stellen.

Wij hopen dat vele andere groene adviesbureaus ons voorbeeld kunnen gaan volgen. Ecoresult zal vanaf nu in ieder geval regelmatig recente data toe gaan voegen aan de NDFF!

Meer info over dit project bij Elise Bakker.