Boomonderzoek

Boomonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van boomveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen en de bijvoorbeeld eventueel daarbij horende kapvergunning.

Boomveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen

Boomonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van boomveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen en de bijvoorbeeld eventueel daarbij horende kapvergunning. Ecoresult B.V. voert drie verschillende typen boomonderzoek uit: boomveiligheidsonderzoek, boomeffectanalyse en boominventarisatie. De genoemde boomonderzoeken worden bij Ecoresult B.V. uitgevoerd door een gediplomeerd European Tree Technician (ETT).

Type boomonderzoeken

  • Boomveiligheidsonderzoek
  • Boomeffectanalyse
  • Boominventarisatie

Boomveiligheidsonderzoek

Boomeigenaren dienen te voldoen aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens het onderzoek gebreken worden geconstateerd dient actie ondernomen te worden om eventuele risico’s te beperken. Boomveiligheidscontroles worden over het algemeen uitgevoerd middels de Visual Tree Assesment-methode (VTA). Bomen worden met behulp van deze methodiek beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op zichtbare of onzichtbare gebreken.

Boomeffectanalyse

Een boomeffectanalyse dient te worden uitgevoerd wanneer het aannemelijk is dat een ruimtelijke ontwikkeling bedreigend is voor bestaande bomen. Deze analyse maakt de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkeling op de betreffende bomen inzichtelijk. Het uitgangspunt van een boomeffectanalyse is dat de bomen in huidige staat (huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats) duurzaam behouden blijven. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de projectgegevens vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle potentiële effecten op de bomen. Tevens worden er in de rapportage alternatieven voor de projectuitvoering behandeld. Ecoresult B.V. adviseert u graag welke maatregelen er genomen dienen te worden om de bomen op een duurzame manier te behouden.

Boominventarisatie

Het inventariseren van bomen geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van een bomenbestand. De inventarisatie is gericht op de standplaats, gezondheid en functie van een boom. Van iedere boom worden parameters genoteerd zoals: exacte locatie, diameter borsthoogte (DBH), hoogte, conditie en niet-monetaire waarde. Indien gewenst kunnen aanvullende gegevens worden vastgelegd. De resultaten van de boominventarisatie vormen een uitstekende basis voor een boombeheerplan.

Ben je naast een boomonderzoek nog verder benieuwd naar onze diensten? Kijk dan snel verder bij onze overige flora fauna onderzoeken.

Deze dienst aanvragen of advies nodig? Neem gerust contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ferry van der Lans

Ferry van der Lans

Adviseur ecologie en bomen

Vestiging Hendrik-Ido-Ambacht

Kringloopweg 22
3343 LR Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland

Vestiging Veenendaal

Lunet 2-8
3905 NW Veenendaal
Utrecht

Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp