Jubileumjaar in vogelvlucht

2017 ligt inmiddels achter ons en dat is voor ons een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken!  Afgelopen jaar bestond Ecoresult B.V. alweer 10 jaar! We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en fantastische projecten mogen uitvoeren. Daarnaast zijn er tal van wijzigingen gekomen in wetgeving en onderzoeksmethodiek. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en een lijstje met hoogtepunten van het afgelopen jaar gemaakt! 

SNL Monitoring

Een mooi onderdeel van ons werk is dat we door SNL Monitoring in prachtige natuurgebieden van Nederland flora en fauna onderzoek mogen doen. In 2017 hebben we ruim 4600 hectare natuurgebied in verschillende provincies onderzocht op planten en dieren. Over de hoogtepunten, zoals het broedgeval van een raaf, leest u in ons artikel. 

Vleermuisprotocol 2017

Sinds 2017 is er een nieuw landelijk vleermuisprotocol. In dit protocol staat per vleermuissoort beschreven wat voor soort onderzoek nodig is om de aanwezigheid van deze soort vast te stellen. Van voornamelijk 15 mei tot 15 juli en 15 augustus tot 30 september hebben wij door het hele land onderzoek gedaan naar alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Soms schoven ook geïnteresseerden aan bij een vleermuisonderzoek of gaven we excursies. Hierbij werd het vleermuisprotocol 2017 als leidraad gebruikt. Wat dit protocol precies inhoudt leest je hier 

Nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 in werking getreden ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met deze wet is er geen sprake meer van een landelijk soortenbeleid, maar ligt de verantwoordelijkheid bij provincies. Ecoresult B.V. is volledig op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en welke gevolgen dit heeft voor uw project. Meerdere keren gaven we hierover presentaties toegespitst op de praktijk (renovatie, sloop, beheer etc.).

Uitdagend inrichtingsplan voor Duinpolder in Zeeland

Eerder berichten wij er al kort over, nadien plaatste wij een uitgebreid blog. In april hebben wij met ondersteuning van Plein06 een presentatiekaart en –poster opgeleverd om betrokkenen een beeld te geven van kansen in de Duinpolder in Zeeland.

Dit deden we als voorbereiding op een inrichtingsplan om de natuurwaarden en de brandveiligheid van het gebied Duinpolder te verhogen. De Duinpolder is gelegen in de Kop van Schouwen. 

Onderzoek kleine marters

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming hebben enkele provincies besloten om kleine marters niet meer vrij te stellen van een ontheffing van deze wet. Deze provincies zijn op dit moment Noord-Brabant en Noord-Holland. De consequenties hiervan en meer informatie staan uitgebreid beschreven in ons artikel.

Wilt u weten wat dit voor uw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Kennisdocumenten Soorten 

Sinds 10 juli 2017 kun je veel algemene mitigerende maatregelen terugvinden in de kennisdocumenten Soorten. De kennisdocumenten Soorten bevatten nuttige informatie voor iedereen die ecologisch onderzoek doet. Het zijn belangrijke hulpmiddelen bij het bepalen van de effecten van een ingreep op een soort en de maatregelen waarmee deze effecten kunnen worden verminderd of voorkomen. Voorheen stonden deze maatregelen in zogenaamde soortenstandaard. Meer hierover leest u in het artikel over het kennisdocument soorten.  

Onderzoek duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een mooie bloeier, maar deze verraderlijke plant kan voor veel overlast zorgen. Zo verdwijnt inheemse flora en fauna en kan het zowel op ecologisch als economisch gebied veel invloed hebben. Ecoresult B.V. is sinds 2017 bezig met  inventarisatie in verschillende steden. Tevens zijn in een pilot enkele maatregelen onderzocht  om te kijken hoe met name Japanse duizendknoop het beste bestreden kan worden 

Vooruitblik naar 2018

Ook in 2018 wil Ecoresult B.V. weer het landelijk werkend ecologisch adviesbureau zijn waar u terecht kunt voor alle projecten op het terrein van onderzoek, beheer en inrichting. Voor de komende maanden staan er weer mooie projecten op de planning. Hier leest u straks alles over in onze blogs. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hieronder aan.