Onderzoek kleine marters

Kleine marterachtigen zoals de wezel, hermelijn en de bunzing zijn in het algemeen erg lastig waarneembaar. Er bestaat dan ook geen goed beeld over aantallen, verspreiding en trends van deze soorten. Dit maakt onderzoek naar kleine marters erg belangrijk, zeker nu de soorten in bepaalde provincies streng beschermd zijn!

Kleine marters

In Nederland komen verschillende soorten marters voor: grote soorten zoals de das en otter, maar ook kleinere soorten zoals de bunzing, wezel en hermelijn. Zoals alle marters zijn deze kleine marterachtigen roofdieren. Muizen vormen een belangrijke voedselbron, maar de hermelijn en bunzing kunnen ook grotere prooien vangen. Dankzij een slanke en lange lichaamsbouw zijn de kleine marters ook goed in staat om in ondergrondse holenstelsels te jagen. Elke kleine marterachtige heeft zijn eigen voorkeurshabitat en ook de groottes van de territoria verschillen.

Niet vrijgesteld van ontheffing

Sinds de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming (vanaf 1 januari 2017) vallen de bunzing, wezel en hermelijn in de beschermingscategorie “Nationaal beschermde soorten”. Iedere provincie mag zelf bepalen of dieren in deze beschermingscategorie zijn vrijgesteld van ontheffing of niet.

Alleen in Noord-Holland en Noord-Brabant zijn op dit moment de kleine marterachtigen niet vrijgesteld van een ontheffing. Dit betekent dat bij projecten in deze provincies onderzoek naar kleine marterachtigen noodzakelijk is, zowel de dieren zelf als de territoria zijn beschermd. Door deze toename in onderzoek zal er de komende jaren veel kennisontwikkeling plaats op het gebied van kleine marters.

Onderzoeksmethoden: cameravallen & sporenbuizen

Om duidelijk te krijgen of kleine marters in een gebied voorkomen, en welke functie dit gebied voor de dieren vervult, gebruiken wij verschillende onderzoeksmethoden. Een belangrijke methode hierbij is het gebruik van cameravallen. Cameravallen zijn uitermate geschikt om schuwe zoogdieren waar te nemen. Een cameraval bevat bewegings- en warmtesensoren en maakt automatisch een filmpje of foto wanneer een dier de camera passeert.

Voor onderzoek naar de wezel en hermelijn maken wij alsmede gebruik van een speciale “Mostela” cameraval. Dit is een afsluitbare kist met een buisvormige doorgang. Dit kunstmatige “muizenhol” is aantrekkelijk voor nieuwsgierige muizen en marters om te onderzoeken. Binnen in de bekisting is een cameraval zodanig opgesteld dat de dieren optimaal in beeld komen en goed kunnen worden gedetermineerd.

Hiernaast beschikt Ecoresult B.V. ook over speciale cameravallen welke de beelden direct draadloos via email naar ons versturen. Zo kunnen wij onze opdrachtgevers direct op de hoogte brengen wanneer beschermde diersoorten worden waargenomen.

Een andere methode om de aanwezigheid van kleine marters aan te tonen is het gebruik van sporenbuizen. In deze buizen liggen stempelkussens en een strook papier. Kleine marters, maar ook andere dieren kunnen zo aan de hand van de spoorprenten worden geïdentificeerd. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de verschillende soorten die aanwezig zijn in het gebied.

Ecoresult B.V. voert op meerdere locaties flora en fauna onderzoek uit naar kleine marters met behulp van bovenstaande methoden. Meer informatie hierover of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op!