Bestrijding Japanse Duizendknoop

Duizendknoop is een prachtige plant die, ondanks zijn schoonheid in de tuin voor veel overlast kan zorgen. Het is namelijk een plant die overal kan en wil groeien zelfs door funderingen en muren heen. Naast mooi, dus ook gevaarlijk. Steeds vaker krijgen wij dan ook vragen over de bestrijding van deze plant. Ecoresult B.V. heeft expertise opgebouwd op het gebied van bestrijding van Japanse duizendknoop en helpt u daarom graag op weg!

Wat is duizendknoop?

Duizendknoop is een van de meest invasieve exoten. Een plant die hier niet van oorsprong groeit, maar prima gedijt tegen rivieroevers en aan de bosranden van rivierbegeleidende bossen in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied. Het is in Nederland een populaire plant voor in tuinen. Als de plant zich eenmaal gevestigd heeft kom je er bijna niet meer vanaf.

Oorspronkelijk is de Japanse duizendknoop afkomstig uit Oost-Azie en kwam deze in 1841 voor het eerst naar Nederland. Hier in Nederland zijn de 4 grootste soorten duizendknoop: de Japanse, Sachalinse, Boheemse (een combinatie van de Japanse en Sachalinse) en de Afghaanse duizendknoop aangetoond.

Waarom bestrijden

Door zijn sterke groeikracht, snel uitbreidende wortelstokken en stengels veroorzaakt de duizendknoop zowel op economisch als ecologisch gebied veel schade. Zo verandert de aanwezigheid van duizendknoop de bodem en de beschikbare hoeveelheid licht. Hieronder geven we de grootste knelpunten.

[2cols]

Economische schade

De sterke groeikracht van de duizendknoop kan schade veroorzaken aan grote constructies doordat de stabiliteit aangetast wordt. Duizendknoop kan door sterke materialen zoals steen, hout en cement heen groeien. Het kan ook schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen. Deze vormen van schade zijn niet alleen gevaarlijk, maar kunnen ook erg hoge kosten met zich meenemen.[/2cols][2cols_last]

Ecologische schade

De duizendknoop kan en zal overal groeien en leven. Hierdoor kan de duizendknoop snel uitbreiden naar verschillende habitatten en bodemtypen. Het gevaar hiervan is dat de duizendknoop door zijn snelle groei en vorming van een bijna gesloten bladerdek de inheemse vegetatie overgroeit. De uitbundige groeikracht van de duizendknoop verstoot hierdoor veel overige (inheemse) planten.[/2cols_last]

Vormen van bestrijding

Duizendknoop is dus een plant die veel schade aan kan richten en erg moeilijk te verwijderen is. Er zijn verschillende bestrijdingsvormen mogelijk. Voorbeelden van bestrijding zijn: maaien en afvoeren, bestrijding d.m.v. het injecteren van stoom, schimmels, Glyfosaat of uitgraven.

Ecoresult kan u begeleiden bij de bestrijding van de verschillende soorten duizendknoop. Tijdens het flora en fauna onderzoek wordt in ieder geval de volgende informatie verzameld:

  • Allereerst wordt de aanwezigheid en de soort duizendknoop geïnventariseerd. Is het Japanse, Sachalinse, Boheemse of Afghaanse duizendknoop en hoe groot zijn de groeiplaatsen?
  • Per groeiplaats noteren we de datum van opname, de soort, het oppervlakte van verspreiding, de hoogte en het beheer.
  • Vervolgens noteren we per groeiplaats of er sprake is van knelpunten. We onderscheiden hierin bestaande knelpunten (zoals huidige beschadigingen aan een constructie) of potentiele knelpunten (planvorming).
  • Wij stellen aan de hand van voorgaande informatie een advies op voor bestrijding voor het specifieke project.

De ecologen van Ecoresult B.V. adviseren en ondersteunen u graag bij de aanpak van invasieve exoten zoals duizendknoop. Onze ecologen hebben ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van bestrijding van invasieve exoten en zijn door veel onderzoek goed op de hoogte van actuele situaties.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dhr. Anton van Meurs: antonvanmeurs@ecoresult.nl, 0653633028