Actualisatie van het beheerplan voor de Pannenhoef

In opdracht van het Brabants Landschap hebben wij in het voorjaar van 2020 een nieuw beheerplan uitgewerkt voor het natuurgebied de Pannenhoef in het westen van Noord-Brabant. De Pannenhoef maakt deel uit van een groot complex van natuurgebieden van enkele duizenden hectares groot tussen Breda en de Belgische grens. In vroeger tijden waren in deze regio uitgestrekte hoogvenen te vinden, welke aan het einde van de middeleeuwen zijn ontgonnen. Wat overbleef was een nat heidelandschap met vennen en moerassen. Ook dit heidelandschap is later bijna geheel in cultuur gebracht.

pannenhoef

Natuurgebied de Pannenhoef

Het natuurgebied de Pannenhoef heeft in de afgelopen dertig jaar een ware metamorfose ondergaan. Er zijn verschillende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd en in samenwerking met het waterschap ook aanpassingen aan het watersysteem gedaan. Brabants Landschap heeft zo het herstel in gang gezet van het natte heidelandschap en de vennen in de Pannenhoef. En in het beekdal van de Bijloop en de Lange Matenloop komen weer moerassen en natte bossen tot ontwikkeling. In het voorgaande jaar heeft ons team al een SNL onderzoek uitgevoerd in het gebied, waarbij al duidelijk was geworden hoe enorm soortenrijk het gebied weer is geworden. Er zijn prachtige, zeer gevarieerde natte heidevegetaties, schraallandvegetaties en venvegetaties te vinden. En het bosgebied op het landgoed de Pannenhoef is zeer rijk aan broedvogels.

Beheerplan van de heideterreinen

Met het geactualiseerde beheerplan kan nu worden gezorgd voor verdere ontwikkeling van de soortenrijkdom en van de ecologische kwaliteit van de heideterreinen, het beekdal en het landgoedbos. Het gebied staat daarbij voor de uitdaging om vooral de hydrologische omstandigheden zo te optimaliseren, dat die ontwikkeling ook in de komende beheerperiode goed mogelijk zal blijven.

Voor meer informatie over beheerplannen, neem gerust contact op met:

Danny Eijsackers

Projectleider en Adviseur gebiedsinrichting