Opvallend weinig dagvlinders

03 juli 2013

Ecoresult voert op dit moment meerdere dagvlinder- en libellenonderzoeken uit, waaronder nabij Kasteel de Haar. De eerste resultaten hier laten zien dat de dagvlinders, met name de witjes (klein koolwitje, klein geaderd witje) erg in aantal achterblijven. In mei zijn er nog een aantal gezien, maar in juni slechts maar één van beide soorten. Ook […]

Lees verder

Ecologisch werkprotocol nieuwbouwlocatie te Vught

24 mei 2013

In 2013 heeft Ecoresult een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de herontwikkeling van een terrein te Vught. Binnen dit terrein wordt vanaf dit voorjaar een deel van de bebouwing gesloopt, worden meerdere bomen gekapt, een poel gedempt en wordt vervolgens het terrein opnieuw ingericht en bebouwd. Op basis van het vooronderzoek naar flora en fauna bleek […]

Lees verder

“Reddingsplan voor unieke vleermuizen”

02 mei 2013

Ecoresult in de Telegraaf Op 2 mei 2013 stond het artikel “Reddingsplan voor unieke vleermuizen” in de Telegraaf. Voor dit artikel werd collega Leon Boon op 26 april 2013 telefonisch geïnterviewd. Wij deden hier onder andere vleermuisonderzoek en maakten een ecologisch werkprotocol.

Lees verder

Broedvogelonderzoek in volle gang

26 april 2013

In het voorjaar hebben de onderzoekers van Ecoresult altijd een licht slaaptekort. Waarom? Omdat Ecoresult veel broedvogelonderzoek uitvoert en daarvoor is het noodzakelijk om een uur voor zonsopkomst te beginnen. Vanaf dan, tot enkele uren na zonsopkomst, zijn zingende vogels het meest actief waardoor een goed beeld gekregen kan worden van de broedvogelsamenstelling van een […]

Lees verder

Vleermuisonderzoek ’s Gravenweg te Rotterdam

04 februari 2013

Aanleiding Ecoresult heeft in 2012 een vleermuisonderzoek uitgevoerd aan de ’s Gravenweg te Rotterdam. De aanleiding voor het uitvoeren van dit vleermuisonderzoek was de geplande sloop van een serie woningen en nieuwbouw op dezelfde plek. De voorgenomen activiteiten zouden een schadelijk effect kunnen hebben op aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. In het kader van het vleermuisonderzoek werden bronnen geraadpleegd over vleermuizen, waaronder een rapport over eerder uitgevoerd onderzoek in […]

Lees verder

Nieuwe collega

04 februari 2013

Sinds jl. 1 februari hebben wij een nieuwe collega! Zijn naam: Jasper Willemsen. Binnen Ecoresult gaat hij onder andere zijn uitgebreide kennis van planten en vogels inzetten in projecten voor floraonderzoek en vogelonderzoek. Vegetatiekartering, het bepalen van plantengemeenschappen en het uitvoeren van vogelinventarisaties zijn hier onderdelen van. Daarnaast hebben wij jl. 25 januari van onze […]

Lees verder

Nieuw elektrisch visnet

29 januari 2013

Sinds kort hebben wij een nieuw elektrisch visnet! Het is de Avasto “De Fuut”. Een draagbaar elektrovisapparaat waarmee zowel vanaf de kant, als wadend gevist kan worden. Het apparaat is bijzonder geschikt voor ondiepe beken en wateren met obstakels waar vissen tussen schuilen. Door de stroom tussen de anode (schepnet) en de kathode (metalen strip) […]

Lees verder

Visonderzoek Gemeente Sliedrecht

23 januari 2013

Aanleiding Begin april 2012 heeft Ecoresult een visonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de kleine modderkruiper en bittervoorn in twee watergangen in de gemeente Sliedrecht. Beide soorten zijn onder de Flora- en faunawet beschermd, respectievelijk in tabel 2 en 3. Aanleiding voor het visonderzoek was de uitkomst van een door ons uitgevoerde ecologische quickscan. Hierbij […]

Lees verder

Certificaat elektrovisserij behaald

27 december 2012

Op 17 december 2012 heeft onze medewerker Koen van Veen het certificaat Praktijkopleiding Elektrovisserij behaald. Door dit certificaat mag elektrisch gevist worden. Ook is een veilige bediening van het elektrovisapparaat gewaarborgd. Elektrisch vissen is bijzonder geschikt voor visonderzoek in waterpartijen waar veel hindernissen aanwezig zijn, zoals in natuurvriendelijke oevers. De cursus is georganiseerd door Sportvisserij […]

Lees verder

Vogelonderzoek op de Zandmotor

19 december 2012

Afgelopen voorjaar heeft Ecoresult de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde geïnventariseerd op vogels. Dit is een met 21,5 miljoen kubieke meter zand opgespoten schiereiland van 100 hectare dat in 2011 is opgeleverd. Het is de bedoeling dat door stromingen, wind en erosie de Nederlandse kust ten noorden van de Zandmotor op een natuurlijke […]

Lees verder

Pagina 5 van 6« Meest recente...23456