Soortmanagementplan vleermuizen Hoogvliet in de maak

05 december 2013

Voor de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet wordt door de gemeente Rotterdam gewerkt aan een soortmanagementplan voor vleermuizen. Over een periode van maximaal 10 jaar kan zonder wettelijke procedures worden gewerkt aan de herstructurering van Hoogvliet.

Lees verder

Raven in Landgoed Haarzuilens

11 november 2013

Alle broedvogels van het Landgoed Haarzuilens zijn dit jaar door ons in kaart gebracht. Dit vogelonderzoek was in opdracht van Natuurmonumenten. Het natuur- en recreatiegebied ligt vlakbij Utrecht in het Groene Hart. Broedpoging raven Het hoogtepunt was een territoriaal paartje raven. Waarschijnlijk nog jonge dieren, want een nest werd vermoedelijk niet gemaakt. De raaf komt in […]

Lees verder

Twee zeer zeldzame zuidelijke glazenmakers gevonden in Noord-Brabant

05 augustus 2013

Onze collega Bas Verhoeven zag jl. 5 augustus 2013 twee zuidelijke glazenmakers vliegen in de Lange Maten. Deze libellensoort is in Nederland zeer zeldzaam en werd dit jaar nog maar één keer in de provincie Noord-Brabant gezien. De beide libellen waren mannetjes en zeer territoriaal. Ze vlogen boven redelijk zure vennen die in eigendom zijn […]

Lees verder

Opvallend weinig dagvlinders

03 juli 2013

Ecoresult voert op dit moment meerdere dagvlinder- en libellenonderzoeken uit, waaronder nabij Kasteel de Haar. De eerste resultaten hier laten zien dat de dagvlinders, met name de witjes (klein koolwitje, klein geaderd witje) erg in aantal achterblijven. In mei zijn er nog een aantal gezien, maar in juni slechts maar één van beide soorten. Ook […]

Lees verder

Ecologisch werkprotocol nieuwbouwlocatie te Vught

24 mei 2013

In 2013 heeft Ecoresult een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de herontwikkeling van een terrein te Vught. Binnen dit terrein wordt vanaf dit voorjaar een deel van de bebouwing gesloopt, worden meerdere bomen gekapt, een poel gedempt en wordt vervolgens het terrein opnieuw ingericht en bebouwd. Op basis van het vooronderzoek naar flora en fauna bleek […]

Lees verder

“Reddingsplan voor unieke vleermuizen”

02 mei 2013

Ecoresult in de Telegraaf Op 2 mei 2013 stond het artikel “Reddingsplan voor unieke vleermuizen” in de Telegraaf. Voor dit artikel werd collega Leon Boon op 26 april 2013 telefonisch geïnterviewd. Wij deden hier onder andere vleermuisonderzoek en maakten een ecologisch werkprotocol.

Lees verder

Broedvogelonderzoek in volle gang

26 april 2013

In het voorjaar hebben de onderzoekers van Ecoresult altijd een licht slaaptekort. Waarom? Omdat Ecoresult veel broedvogelonderzoek uitvoert en daarvoor is het noodzakelijk om een uur voor zonsopkomst te beginnen. Vanaf dan, tot enkele uren na zonsopkomst, zijn zingende vogels het meest actief waardoor een goed beeld gekregen kan worden van de broedvogelsamenstelling van een […]

Lees verder

Vleermuisonderzoek ’s Gravenweg te Rotterdam

04 februari 2013

Aanleiding Ecoresult heeft in 2012 een vleermuisonderzoek uitgevoerd aan de ’s Gravenweg te Rotterdam. De aanleiding voor het uitvoeren van dit vleermuisonderzoek was de geplande sloop van een serie woningen en nieuwbouw op dezelfde plek. De voorgenomen activiteiten zouden een schadelijk effect kunnen hebben op aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. In het kader van het vleermuisonderzoek werden bronnen geraadpleegd over vleermuizen, waaronder een rapport over eerder uitgevoerd onderzoek in […]

Lees verder

Nieuwe collega

04 februari 2013

Sinds jl. 1 februari hebben wij een nieuwe collega! Zijn naam: Jasper Willemsen. Binnen Ecoresult gaat hij onder andere zijn uitgebreide kennis van planten en vogels inzetten in projecten voor floraonderzoek en vogelonderzoek. Vegetatiekartering, het bepalen van plantengemeenschappen en het uitvoeren van vogelinventarisaties zijn hier onderdelen van. Daarnaast hebben wij jl. 25 januari van onze […]

Lees verder

Nieuw elektrisch visnet

29 januari 2013

Sinds kort hebben wij een nieuw elektrisch visnet! Het is de Avasto “De Fuut”. Een draagbaar elektrovisapparaat waarmee zowel vanaf de kant, als wadend gevist kan worden. Het apparaat is bijzonder geschikt voor ondiepe beken en wateren met obstakels waar vissen tussen schuilen. Door de stroom tussen de anode (schepnet) en de kathode (metalen strip) […]

Lees verder

Pagina 5 van 6« Meest recente...23456