Wat is natuurinclusief bouwen?

Stad en natuur zijn de laatste decennia steeds verder uit elkaar gegroeid. De wijze van bouwen en inrichten van buitenruimte is hiervoor een belangrijke oorzaak. Hierdoor is er een afname zichtbaar in de hoeveelheden van bepaalde soorten fauna en flora. Natuurinclusief bouwen biedt hiervoor een oplossing.

Aanleiding natuurinclusief bouwen

Nieuwe huizen en kantoren bieden steeds minder verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels. Maar ook energiebesparende maatregelen als na­-isolatie van bestaande gebouwen kunnen nadelig uitpakken voor gebouw-bewonende vogels en vleermuizen. Het zijn soorten die overwinteren en/of voortplanten in gaten, spleten en spouwmuren van gebouwen. Als gevolg van deze stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn met name het aantal huismussen en gierzwaluwen sinds het eind van de vorige eeuw sterk afgenomen. Deze soorten genieten dan ook een strikte bescherming in Nederland.

Wat is natuurinclusief bouwen?

De genoemde afname in combinatie met een toenemend duurzaamheidsbesef heeft geresulteerd in een nieuwe opkomende manier van bouwen; natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij de bouw van woningen, bedrijfspanden en andere objecten de natuur wordt geïntegreerd. Voorzieningen voor stadsnatuur worden daarbij opgenomen in het pand. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leidt tot een wezenlijk andere manier van bouwen ten opzichte van de voorgaande/ huidige manier.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Maar waarom is het belangrijk? Kortom, wat voor voordelen heeft deze manier van bouwen? Allereerst vergroot het de biodiversiteit in de stad waardoor plaagsoorten zoals ratten en muggen op een natuurlijke manier in toom worden gehouden.

Daarnaast verhoogt het de:
  • geluidsisolatie;
  • luchtzuivering;
  • waterbergingscapaciteit;
  • warmteregulering in het stedelijk gebied.

Dit verhoogt uiteindelijk de leefkwaliteit van de stad. Het biedt dus tal van voordelen voor mens en natuur.

Hoe werkt het in de praktijk

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nest-­ en vleermuiskasten in de gevel van een gebouw. Maar natuurinclusief bouwen gaat verder dan dat, het betreft tevens vleermuistorens, totaal begroeide gevels en groene daken, insectenmuren en de aanleg van vijvers of andere waterlichamen.

Natuurinclusief bouwen is echter nog geen gemeengoed onder gemeentes, architecten en projectontwikkelaars. Door middel van boeken, symposia en cursussen wordt met succes deze nieuwe trend verder onder de aandacht te brengen. Zo zijn er al diverse gemeentes, waaronder Amsterdam en Rotterdam, die recent hebben besloten natuurinclusief bouwen op te nemen in hun beleid.

Ecoresult B.V. en natuurinclusief bouwen

Wij als Ecoresult B.V. onderkennen de waarde en potentie van natuurinclusief bouwen in een toenemende verstedelijkte samenleving. Bij elk project adviseren wij – los van onderzoeksresutaten – natuurinclusief te bouwen en geven wij aanbevelingen hoe dit het beste te doen. Verder adviseren wij bij het krijgen van de BREEAM-­NL certificering. Dit is een onafhankelijke beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw inzichtelijk te maken op het gebied van onder andere energie, gezondheid en bouwmaterialen. Zo heeft het gebouw van Lely Industries in Maassluis, onder begeleiding van ons, de hoogste BREEAM-NL beoordeling gekregen (Outstanding).

Auteur: Martijn van der Neut

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem gerust contact op!