Natuurinclusief renoveren

Heb je er wel eens over nagedacht dat het gebouw waarin je woont, werkt of recreëert ook voor de natuur nuttig is? Het biedt broed- en verblijfplaatsen aan dieren en groeiplaatsen voor diverse plantensoorten. Neem bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw, spreeuw, koolmees, kerkuil en kauw. Die maken graag nesten in gebouwen. Vleermuizen gebruiken vaak een spleet of kier van een gebouw.

Op oudere of kalkrijke muren gedijen diverse muurplanten goed. Niet voor niets zie je ook daarom vaak insecten, zoals hommels en gaasvliegen, rondom gebouwen vliegen. De natuur kan je natuurlijk extra helpen door in de bebouwde omgeving gevelplanten te plaatsen of groene daken te realiseren.

Groenbeleving in de omgeving

Dat is in ons volgebouwde Nederland noodzakelijk en tegelijkertijd ook leuk en mooi. De Wet natuurbescherming vraagt ons bovendien verantwoordelijkheid te nemen. Veel dieren- en plantensoorten zijn immers wettelijk beschermd en in de bebouwde omgeving grotendeels afhankelijk van de mens. Behalve dat het goed is voor de betreffende soorten, vergroot het ook de leefbaarheid en groenbeleving van onze omgeving.

 

Natuurinclusieve renovatie

Natuurinclusief renoveren hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kan in de detailhandel veel soorten vleermuiskasten, vogelhuisjes en insectenhotels verkrijgen die in- of aangebouwd kunnen worden. Met een beetje creativiteit kosten maatregelen voor vogels en vleermuizen nauwelijks geld.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van uitsparingen in vogelschroten en achter boeiborden. Hierdoor komen de dieren makkelijker onder het dak en achter daklijsten. De scholekster houdt van daken met een laagje grind of mos.[

Overigens heeft het realiseren van verblijfplaatsen voor vogels alleen nut als er ook leefgebied gecreëerd wordt of behouden blijft. Een gevarieerde openbare groenstructuur verhoogt de kans dat de voorzieningen in gebouwen werken. Renovatiewerkzaamheden bieden tevens kansen om je wijk of het bouwblok te vergroenen in de vorm van groene daken, groene gevels, geveltuinen of het realiseren van extra beplanting.

Planten dragen bij aan het langer vasthouden van water in de bodem. Bomen en bloeiende heesters leveren een forse bijdrage aan een gezonder leefklimaat doordat ze onder andere CO² opnemen en fijnstof afvangen. Dieren vinden of maken er verblijfplaatsen in. Hemelwater kan gescheiden worden van vuil water. Waar water grenst aan renovatieprojecten, kunnen natuurvriendelijke maatregelen getroffen worden voor extra waterberging en het verhogen van de natuurwaarde.
Tot slot kan je sloopmateriaal of tijdens de renovatiewerkzaamheden afgedankte bouwmaterialen heel goed hergebruiken. Dat kan door circulair hergebruik, maar ook door het te gebruiken in steenmuren of rillen.
Kortom, natuurinclusief renoveren hoeft niet veel extra te kosten en is goed voor plant, dier en mens!

Gierzwaluwkasten zijn ingebouwd en een timmerman maakt uitsparingen in de dakrand, zodat vleermuizen en vogels onder de dakrand verblijfplaatsen kunnen vinden. Fotograaf: A. van Meurs, Ecoresult B.V.
/