Het jaar 2016 is voorbij gevlogen

Het jaar is om en wat ging het snel. 2017 is net begonnen, maar eerst nog een terugblik op het mooie jaar dat we achter ons hebben gelaten. In 2016 hebben wij door heel Nederland fantastische projecten uitgevoerd. We zijn hier dankbaar voor en trots op. In dit artikel beschrijven we tal van hoogtepunten van 2016 en kijken we al een beetje vooruit.

Hoogtepunten van 2016

Ook in 2016 hebben we mooie projecten uitgevoerd waar we met veel plezier op terugkijken. Enkele hiervan stippen we aan:

Tweede dougalls stern voor Texel gevonden tijdens planteninventarisatie

Tijdens het inventariseren van planten voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) op Texel stuitten Leon en Bas op een dode stern met ringen om zijn poten. Na het opsturen van de ringcode kregen wij na een aantal weken het bericht dat het niet zomaar om een stern ging, maar om een uiterst zeldzame dougalls stern!

Wil je meer weten over dit project? Onze SNL-specialist Sander Terlouw staat je graag te woord.

Uitslag binnen van groot insecten- en vogelonderzoek Haarzuilens

Drie jaar geleden hebben wij een grootschalig onderzoek gedaan naar de insecten- en vogelsoorten in Haarzuilens in Utrecht. In 2016 hebben we dit onderzoek nogmaals uitgevoerd om te kijken wat de verschillen waren! Langs de verschillende routes hadden we in 2016 31 soorten broedende vogels, 19 soorten dagvlinders, 23 soorten libellen en 8 soorten sprinkhanen. En dan is het leuk om dit met 2013 te vergelijken. De dagvlinders bijvoorbeeld:

Aantal insecten

Winterverblijfplaats voor vleermuizen in Hoogvliet gerealiseerd

[2cols]Een initiatiefnemer wilde in Hoogvliet (Gemeente Rotterdam) een gebouw renoveren. Uit ons gebiedsgerichte veldonderzoek naar vleermuizen, huismus en gierzwaluw bleek echter dat hierin tientallen gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen ook in de winter verblijven. Alle vleermuizen zijn in ons land strikt beschermd.[/2cols] [2cols_last]Om ervoor te zorgen dat deze vleermuizen hun winterverblijf niet verliezen heeft Ecoresult in dit gebouw een winterverblijf ontworpen en mede gerealiseerd. Wil je meer weten over het uitvoeren van gebiedsgericht veldonderzoek? Onze deskundige Anton van Meurs staat je graag te woord.[/2cols_last]

EcoResult winterverlbijf

Uitdagend inrichtingsplan Natura 2000-gebied opgesteld

Ecoresult heeft een inrichtingsplan gemaakt voor een natuurgebied gelegen op de Kop van Schouwen (Zeeland). Het doel van dit inrichtingsplan is het verhogen van de natuurwaarde binnen het gebied.

In twee inrichtingsvarianten zijn maatregelen opgenomen zodat de natuurwaarden van het terrein optimaal behaald wordt. De maatregelen zijn met hulp van een landschapsarchitect van plein06 verbeeld. Het plan geeft invullingen aan bepaalde PAS-maatregelen en maatregelen voor de brandveiligheid. Binnenkort verschijnt hierover een blog op onze website. Op de hoogte blijven van nieuwe blogs? Schrijf je hiervoor dan onder aan deze pagina in.

Aanwezigheid van ganzen in relatie tot vegetatieontwikkelingen Sliedrechtse Biesbosch onderzocht

In 2015 en 2016 hebben wij in opdracht van Staatsbosbeheer onderzoek gedaan naar het voorkomen van ganzen in de Sliedrechtse Biesbosch in relatie tot de vegetatieontwikkeling van graslanden.

De aanleiding is de behoefte tot nader flora en fauna onderzoek naar de rol van ganzen in relatie tot de vegetatieontwikkeling in het kader van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen die op deze polders liggen. De resultaten van dit intensieve veld- en bronnenonderzoek worden januari 2017 opgeleverd. We houden je op de hoogte!

Wat we gaan doen in 2017

Per 1 januari 2017 is de grootste verandering waar we mee te maken krijgen de nieuwe Wet natuurbescherming. In 2016 was de bescherming van de natuur geregeld in een drietal wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Deze wetten zijn vanaf 1 januari 2017 samengevoegd tot de Wet natuurbescherming. De provincies zijn voor deze wet het bevoegd gezag. De nieuwe wet heeft veel veranderingen tot gevolg! Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bieden wij cursussen aan en houden we iedereen op de hoogte via social media en onze blogs.

Een overzicht van enkele projecten die voor begin dit jaar op de planning staan:

Wij kijken weer uit naar een mooi jaar vol uitdagende projecten voor ontwikkeling, beheer en inrichting.

Namens team Ecoresult wensen we je een gelukkig, gezond en natuurrijk 2017 toe!