Meten is weten, ook in de natuur!

15 maart 2019

Lees hier alles over de hoogtepunten van onze monitoring in 2018 Een onderdeel van het werk van Ecoresult B.V. is het monitoren van verschillende natuurgebieden in opdracht van terreinbeheerders of de provincie. Van planten, broedvogels en dagvlinders tot sprinkhanen en libellen: allerlei soortgroepen komen aan bod gedurende deze onderzoeken. Ook de structuur en de samenstelling […]

Lees verder

renovatie inclusief natuur

Natuurinclusief renoveren

26 september 2018

Heb je er wel eens over nagedacht dat het gebouw waarin je woont, werkt of recreëert ook voor de natuur nuttig is? Het biedt broed- en verblijfplaatsen aan dieren en groeiplaatsen voor diverse plantensoorten. Neem bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw, spreeuw, koolmees, kerkuil en kauw. Die maken graag nesten in gebouwen. Vleermuizen gebruiken vaak een spleet of […]

Lees verder

Natuurinclusief bouwen

Wat is natuurinclusief bouwen?

07 februari 2018

Stad en natuur zijn de laatste decennia steeds verder uit elkaar gegroeid. De wijze van bouwen en inrichten van buitenruimte is hiervoor een belangrijke oorzaak. Hierdoor is er een afname zichtbaar in de hoeveelheden van bepaalde soorten fauna en flora. Natuurinclusief bouwen biedt hiervoor een oplossing. Aanleiding natuurinclusief bouwen Nieuwe huizen en kantoren bieden steeds […]

Lees verder

kleine marter onderzoek

Onderzoek kleine marters

11 januari 2018

Kleine marterachtigen zoals de wezel, hermelijn en de bunzing zijn in het algemeen erg lastig waarneembaar. Er bestaat dan ook geen goed beeld over aantallen, verspreiding en trends van deze soorten. Dit maakt onderzoek naar kleine marters erg belangrijk, zeker nu de soorten in bepaalde provincies streng beschermd zijn! Kleine marters In Nederland komen verschillende […]

Lees verder

Ecoresult 2016 in vogelvlucht

Jubileumjaar in vogelvlucht

10 januari 2018

2017 ligt inmiddels achter ons en dat is voor ons een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken!  Afgelopen jaar bestond Ecoresult B.V. alweer 10 jaar! We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en fantastische projecten mogen uitvoeren. Daarnaast zijn er tal van wijzigingen gekomen in wetgeving en onderzoeksmethodiek. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en een lijstje met hoogtepunten […]

Lees verder

Hoogtepunten SNL-monitoring 2017

19 december 2017

In 2017 hebben wij diverse prachtige natuurgebieden in Nederland mogen onderzoeken in het kader van SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). In totaal hebben wij ruim 4600 hectare natuurgebied in verschillende provincies onderzocht op de aanwezigheid van verschillende soortgroepen en vegetatietypen. In dit artikel een overzicht van de hoogtepunten van ons veldonderzoek. Waarom SNL-monitoring Om de […]

Lees verder

duizendknoop

Bestrijding Japanse duizendknoop

11 oktober 2017

Duizendknoop is een prachtige plant die, ondanks zijn schoonheid in de tuin voor veel overlast kan zorgen. Het is namelijk een plant die overal kan en wil groeien zelfs door funderingen en muren heen. Naast mooi, dus ook gevaarlijk. Steeds vaker krijgen wij dan ook vragen over de bestrijding van deze plant. Ecoresult B.V. heeft […]

Lees verder

Kennisdocument soorten

Kennisdocumenten Soorten

11 augustus 2017

Wanneer je activiteiten uit wilt voeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten zijn er mitigerende maatregelen die je moet nemen om deze schade te voorkomen of te verzachten. Sinds 10 juli 2017 kun je veel algemene maatregelen terugvinden in de kennisdocumenten Soorten. Nieuwe Wet natuurbescherming Voorheen stonden deze documenten op de website van de RvO […]

Lees verder

Vleermuisonderzoek

Vleermuisprotocol 2017

24 mei 2017

Recent is het vleermuisonderzoek weer van start gegaan. Van 15 mei tot 15 juli en van 15 augustus tot 1 oktober gaan wij weer op zoek naar alle 16 in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Bij dit onderzoek wordt het vleermuisprotocol 2017 als leidraad gehanteerd. Wat dit precies inhoudt? Je leest het hier. Vleermuisonderzoek is essentieel Vleermuizen […]

Lees verder

Uitdagend inrichtingsplan voor Duinpolder

18 april 2017

Ecoresult B.V. heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied Duinpolder (Schouwen-Duiveland, Zeeland). Het doel van dit inrichtingsplan is het verhogen van de natuurwaarden en de brandveiligheid. In samenwerking met Plein06 is een presentatiekaart en –poster gemaakt. Met deze middelen willen we alle betrokkenen enthousiasmeren voor een mooiere Duinpolder met hoge natuurwaarden. De Duinpolder is gelegen in […]

Lees verder

Pagina 1 van 612345...Minst recente »