2e Dougalls stern op Texel gevonden

Tijdens het inventariseren van planten voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) op Texel stuitten Leon en Bas op een dode stern met ringen om zijn poten. Omdat zij benieuwd waren naar de herkomst van deze stern hebben zij de ringcode opgestuurd naar het vogeltrekstation. Eergisteren kregen we het bericht dat het niet zomaar om een stern gaat, maar om een uiterst zeldzame Dougalls Stern!

De vindplaats

De vogel is gevonden in Utopia. Een vrij nieuw gegraven binnendijks natuurgebied aan de oostzijde van Texel. In dit gebied huist en broedt o.a. een grote kolonie grote sterns. Utopia is ook een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor strandlopers, meeuwen en sterns.

In Utopia zijn door Natuurmonumenten waterpartijen en eilandjes aangelegd. Tijdens het inventariseren van verschillende plantensoorten op 4 augustus vonden Bas en Leon het karkas van de stern.

karkas Dougalls stern

Dougalls stern

De vogel had om zijn poten ringen met een ringcode. De ringen worden om de poten gedaan om kennis te vergaren over de trek en overleving van vogels. De code kun je aanmelden bij het invoerportaal GRIEL (Geautomatiseerd Ring Invoer en Export Loket) van het vogeltrekstation. Nadat we in augustus de code opgestuurd hadden, kregen we afgelopen week een reactie van het vogeltrekstation dat de gevonden vogel een Dougalls stern betrof. Een grote verrassing!

De Dougalls stern is een typische kust- en zeevogel. Ze hebben een groot verspreidingsgebied, maar broeden in Europa alleen in enkele kolonies in Ierland en in Engeland. Het vasteland van Europa bezoeken ze alleen als dwaalgast.

ringcode

De vogel in kwestie is op 26 juli 2014 geringd toen het nog nestjong en niet vliegvlug was. De ringplaats was Coquet Island, Northumberland in Engeland. De enige kolonie van de Dougalls stern in Engeland. Deze kolonie bevat ongeveer 100 broedparen.

ringcode

Uiterst zeldzame Dougalls stern

Deze vondst is bijzonder, omdat dit pas de 2e waarneming van Dougalls stern op Texel is. De 1e vogel werd dit jaar op 2 mei gevonden. Daarnaast betreft dit de 35e waarneming in Nederland. Nog niet eerder werd een dode vogel in ons land gevonden.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan onze pagina over vogelonderzoek.