Raven in Landgoed Haarzuilens

Alle broedvogels van het Landgoed Haarzuilens zijn dit jaar door ons in kaart gebracht. Dit vogelonderzoek was in opdracht van Natuurmonumenten. Het natuur- en recreatiegebied ligt vlakbij Utrecht in het Groene Hart.

Broedvogel onderzoek

[2cols]

15% Rode Lijst

In totaal werden in het hele onderzoeksgebied 988 territoria vastgesteld, verdeeld over 70 soorten. Van de aangetroffen soorten staan er 10 op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten: grutto, tureluur, spotvogel, grauwe vliegenvanger, matkop, raaf, ringmus, slobeend, groene specht en nachtegaal.

[/2cols] [2cols_last]

De top 3 talrijkste soorten:

  • wilde eend (123 territoria).
  • winterkoning (103 territoria).
  • vink (74 territoria).
[/2cols_last]

Broedpoging raven

Het hoogtepunt was een territoriaal paartje raven. Waarschijnlijk nog jonge dieren, want een nest werd vermoedelijk niet gemaakt. De raaf komt in Nederland voornamelijk voor op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.
Het gebied herbergt ook 2 koloniebroeders te weten blauwe reiger (22 bewoonde nesten) en aalscholver (11 bewoonde nesten). Andere leuke soorten waren bosuil (2 territoria), ijsvogel (1 territorium) en appelvink (2 territoria).