Vleermuisonderzoek van start

Als het begint te schemeren, zie je ze regelmatig rondvliegen in de tuin, op straat of in het park: vleermuizen. Ze jagen volop op muggen en schromen niet om hun vliegkunsten te laten zien. Voor de één prachtig om naar te kijken, de ander is ze liever kwijt dan rijk, want ze kunnen de boel soms flink in de war schoppen bij (ver)bouwprojecten. Vanaf 15 mei doen we bij Ecoresult volop onderzoek naar vleermuizen voor onder andere woningbouwcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars.

Beschermd

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van alle twintig vleermuissoorten die in Nederland leven. Dat houdt in dat de dieren op geen enkele wijze schade mogen ondervinden van veranderingen in hun leefgebied. Wil een gemeente of ontwikkelaar een bouwproject starten, dan is het nodig om eerst onderzoek te doen naar de aan- of afwezigheid van vleermuizen.

Mei t/m september

In de periode 15 mei t/m september zijn we bij Ecoresult bezig met dit soort vleermuisonderzoeken. Die maanden zijn de dieren het meest actief. Begin mei vindt de bevruchting plaats en t/m eind juni worden de jongen geboren. We gaan ’s nachts op pad en lopen rond in het betreffende gebied met een speciaal apparaat: een batdetector. Daarmee vangen we de echogeluiden op die vleermuizen maken om hun locatie te bepalen. Aan de hand van die geluiden kun je opmaken om welke soort vleermuis het gaat en welk gedrag ze vertonen.

Functies

Vooral het bepalen van het gedrag is belangrijk voor het uiteindelijke adviesrapport. Een vleermuis leeft in een netwerk van gebieden die allemaal een eigen functie hebben: van verblijfplaats en vliegroute tot foerageer- en jachtgebied. Om te overleven heeft de vleermuis al die functies en dus ook die gebieden nodig. Als je kunt vaststellen voor welke functie de vleermuis het gebied gebruikt, kun je passend advies geven.

Advies

Dat advies bestaat uit maatregelen die genomen kunnen worden om de schadelijke effecten op de vleermuis te voorkomen of te verzachten. Als een pand dat gesloopt moet worden, dient als verblijfplaats bijvoorbeeld dan kan een advies zijn om tijdelijke verblijfplaatsen neer te zetten.

De vleermuizen ‘verhuizen’ dan tijdelijk totdat het nieuwe pand klaar is. Belangrijk is dat het nieuwe gebouw voldoende verblijfsmogelijkheden biedt. Ook een bomenrij kappen langs een vliegroute van een vleermuis mag niet zomaar. De bomen zijn essentieel voor het dier om zijn locatie te kunnen bepalen met zijn sonar.

Gewone dwergvleermuis

Vleermuizen gedijen goed in een menselijke omgeving. Het kan dus goed zo zijn dat je er regelmatig een ziet vliegen. Negen van de tien keer zie je dan de gewone dwergvleermuis. Deze soort is het hele jaar in ons land te vinden en is één van de kleinste in Europa.

Mens en natuur

Bij Ecoresult hebben we continu te maken met vraagstukken waarbij we zowel rekening houden met de belangen van de mens als van de natuur. Wij zien het als een uitdaging om beide te combineren. Een voorbeeld hiervan is het geven van voorlichting waarbij wordt ingegaan op de wet, doorlooptijden en uitvoering.

Wil je meer weten over vleermuisonderzoek of een keer mee? Neem dan contact met op met onze vleermuisspecialist Anton van Meurs!