Ringonderzoek huismus

Met trots melden wij de start van een nieuw onderzoek met als doel om de kennis over huismussen te vergroten. Er zijn namelijk nog veel vragen over de werkzaamheid van de mitigatie voor huismus. Om een (klein) deel van deze vragen proberen te beantwoorden, gaan wij onderzoeken wat het verspreidingsgedrag is van huismussen in een wijk waar de bebouwing wordt gesloopt.

Mitigatie voor huismus

huismus

Als Ecoresult doen wij in het kader van de Wet natuurbescherming veel monitoring van huismussen en stellen mitigatie- en compensatieplannen op voor ontwikkelingen waarbij huismussen (tijdelijk) verstoord worden. Huismussen zijn namelijk beschermd onder de Vogelrichtlijn. Ook doen wij nadat de ontwikkelingen zijn uitgevoerd, soms monitoring om te bepalen of de maatregelen werken. Dit zijn bijvoorbeeld de tijdelijke en permanente nestkasten die worden geplaatst gedurende het project vordert. Bij deze monitoring blijven nog veel vragen onbeantwoord. Het is namelijk niet bekend of de huismussen die eerst in het projectgebied zaten, daadwerkelijk de vogels zijn die gebruik maken van de alternatieve nestkasten. Of worden ze bijvoorbeeld deel van een andere kolonie?

Om meer inzicht hierin te krijgen, ringen wij de komende tijd huismussen in een wijk van Rhiant dat vanaf het najaar gefaseerd gesloopt zal worden. Hierbij wordt ook de nieuwbouw gefaseerd opgeleverd. De bedoeling is om de komende tijd zo veel mogelijk huismussen te ringen, zowel adult als (nest)jong, omdat de overleving van huismus niet groot is. We blijven de komende jaren de huismussen volgen en kijken waar (en in wat) ze verblijven.

 

Afbeelding huismus met kleurringen

Kleurringonderzoek

Wij voeren het onderzoek uit door gebruik te maken van kleurringen. Deze kleurringen zorgen voor een unieke code per vogel. Hiernaast plaatsen wij ook één metalen ring met een code van het Vogeltrekstation. Deze code is echter niet zo makkelijk af te lezen en individueel herkenbare kleurringen zorgen voor een veel grotere kans op terugmelding. Er is hiervoor gekozen omdat huismussen wanneer deze gevangen zijn niet gemakkelijk terug te vangen zijn. Maar met behulp van de kleurringen is het toch mogelijk om individuele huismussen te herkennen met bijvoorbeeld een verrekijker.

Tijdens het plaatsen van de ring kijken wij ook naar de leeftijd en gezondheid van de huismussen. De vogels worden zo snel mogelijk weer losgelaten in de buurt van waar ze gevangen zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de goedgekeurde protocollen van Vogeltrekstation.

Wordt vervolgd…

Het ringen is begin 2022 gestart. Tot nu toe zijn er in totaal circa 100 huismussen geringd. Hiervan zijn er 25 adulte huismussen geringd die broeden in de te slopen woningen. De overige huismussen zijn juveniele huismussen die dit jaar zijn geboren en uitgevlogen. De resultaten zijn op dit moment niet voldoende geanalyseerd om definitieve conclusies te delen. Zodra dit bekend is, laten wij dit natuurlijk weten!