Mitigatie van 15 gierzwaluwnesten

Projecten met succesvolle mitigatie voor beschermde soorten zijn de projecten waar wij als ecologen een warm hart van krijgen. Het doel is dan behaald: zowel met de beschermde soort als de initiatiefnemer is rekening gehouden om het beoogde resultaat te behalen. Dit project met 15 gierzwaluwnesten was één van deze projecten.

Vorig jaar hebben wij nader onderzoek uitgevoerd naar onder andere gierzwaluwen in een schuur. Hier hebben wij 15 gierzwaluwnesten gevonden. Het dak was oud en moest nodig vervangen worden, vanwege de veiligheid van bewoners. Dit is natuurlijk wel een opgave, omdat je met maar liefst 15 nesten van gierzwaluw te maken hebt!

Mitigatie voor gierzwaluw

Als Ecoresult doen wij in het kader van de Wet natuurbescherming veel onderzoek naar vogels en stellen mitigatie- en compensatieplannen op voor ontwikkelingen waarbij gierzwaluwen (tijdelijk) verstoord worden. Gierzwaluwen zijn namelijk beschermd onder de Vogelrichtlijn. In dit project, samen met New-Ton Architects & Engineers hebben wij een plan opgesteld om deze nesten volledig te mitigeren. Een ontwerp is gemaakt om de oorspronkelijke situatie na te bootsen: zowel nestpannen en ruimtes in het dakvlak maken zorgen voor dezelfde type nesten waar de gierzwaluwen eerst gebruik van maakten.

Een ontwerptekening van de nieuwe situatie om gierzwaluwen zo veel mogelijk te mitigeren. Bron: New-Ton

De nestdakpan voor gierzwaluwen en de ruimte die er achter ligt. Bron: Ecoresult

Na de verlening van de ontheffing, zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. Er werd buiten het broedseizoen gewerkt en we zorgden ervoor dat de nieuwe nestlocaties ready-to-go waren voor de komst van de gierzwaluwen. Het broedseizoen voor deze soort begint officieel gezien per 15 mei. Laatst zijn we wezen kijken en wat zijn we blij met het resultaat! Zie het filmpje hieronder om de nestlocaties in gebruik te zien!