Vondst van vermiljoenkevers in Noord-Brabant

Afgelopen zomer hebben wij larves van de vermiljoenkever aangetroffen in één van onze projectgebieden. Deze roodkleurige kever is in Nederland streng beschermd.

Tijdens onderzoek naar verschillende beschermde soorten zoals iepenpage en kleine marterachtigen, in een project in Noord-Brabant, heeft collega Jonathan verschillende larves gevonden van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus). Eind juni heeft Jonathan de tijd genomen om te kijken naar het dode populierenhout aanwezig in het plangebied. Hier trof hij snel acht larves van deze kever aan.

Verspreiding

Vermiljoenkevers zijn een pionierssoort en komen van origine in Zuid-Europa voor, maar vanwege de klimaatopwarming verspreiden zij zich langzaam steeds verder naar het noorden van Europa. In 2019 werden de eerste individuen van vermiljoenkever gevonden. Dit jaar zijn nog maar 80 waarnemingen bekend van de vermiljoenkever. Het vrouwtje van de vermiljoenkever legt in februari tot en met juni haar eitjes in dood hout, het liefst van populieren.

Larve van een vermiljoenkever. Foto: Jonathan Janse

Larve van een vermiljoenkever. Foto: Jonathan Janse

Beschermd

De vermiljoenkever staat in de bijlagen II en IV van de Europese Habitatrichtlijn en is opgenomen in de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de kever zelf en zijn leefgebied streng zijn beschermd. De vermiljoenkever kan goed vliegen en daarom zich zeer snel verspreiden. Indien deze kever in een gebied is aangetroffen, kan het zijn dat door de snelle verspreiding hij zich op overige geschikte plekken binnen het gebied heeft gevestigd. Derhalve dient er rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van deze soort op meerdere plekken rond de bekende vindplaats.

Bijlage II bevat dier- en plantensoorten van gemeenschappelijk Europees belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist zijn. Dit houdt in dat, als de kever in Nederland gevestigd blijft, beschermde gebieden (Natura 2000) aangewezen zullen moeten worden. Bijlage IV bevat dier- en plantensoorten van gemeenschappelijk Europees belang die strikt beschermd dienen te worden. Deze strikte bescherming omvat onder andere een verbod op:

  • het opzettelijk verstoren, vangen of doden van de soort;
  • de beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen;
  • het in bezit hebben van aan de natuur onttrokken exemplaren.

Bron: EIS Nederland

Vooralsnog weten we dat de vermiljoenkever voorkomt in Gelderland bij de Duitse grens, Noord-Brabant en Limburg. Waarschijnlijk zien we de soort de komende jaren verspreiden naar het noorden van Nederland.