Nieuw: raamovereenkomst met Gemeente Amsterdam

De komende jaren kan je onze collega’s vaker in Amsterdam vinden. De afgelopen maanden heeft een intensief aanbestedingstraject tot een mooi resultaat geleid. Wij hebben een raamovereenkomst gewonnen, waar wij erg trots op zijn. Ecoresult zal in de Gemeente Amsterdam ecologische waardes gaan monitoren. Wij kijken er erg naar uit om samen met de Gemeente Amsterdam de biodiversiteit in kaart te brengen en ambities vast te stellen.

Het betreft een breed monitoringsproject, welke we in de komende twee jaar zullen uitvoeren. Het onderzoeksgebied van Ecoresult betreft vooral de zuidwestelijke hoek van Amsterdam. Onder andere broedvogels, dagvlinders, vegetatie en zoogdieren zoals vleermuizen en marters zullen wij de komende tijd in het onderzoeksgebied monitoren. Ook gaan wij de komende tijd alle groene elementen binnen het gebied, zoals faunapassages, beoordelen op kwaliteit. De uiteindelijke resultaten zullen leiden tot een conclusie over de ecologische kwaliteit van verschillende gebieden. Hierna zullen wij de Gemeente Amsterdam adviseren om het toekomstige beheer waar nodig te verbeteren.

Wij zijn erg trots dat we deze aanbesteding gewonnen hebben. Op deze manier kunnen wij samen met stakeholders een stevige bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van natuur in en rondom stedelijk gebied. Het onderzoek vraagt veel ervaring op de gebieden van ecologische kennis en expertise, maar ook op het gebied van planning. Wij hebben erg veel zin in het project en kijken uit naar de samenwerking, het veldwerk en de resultaten.

Meer informatie hierover? Onze collega Cornelis staat u graag te woord.

 

Contact:

cornelisfokker@ecoresult.nl

06 868 65 830