Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Ecoresult heeft ruime ervaring met onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen. Wij onderzoeken en adviseren uitgebreid over het gedrag van vleermuizen.

Onderdelen vleermuisonderzoek

Binnen het vleermuisonderzoek wordt er gekeken naar vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied. Vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen zijn: winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen, zomerverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen. Deze kunnen als gevolg van onder andere de sloop en renovatie van gebouwen, de kap van bomen of de renovatie van forten veranderen. De basis voor dit onderzoek is altijd het meest recente vleermuisprotocol dat is vastgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur.