Vleermuisprotocol 2021

Sinds vorige week zijn we weer bezig met vleermuisonderzoek, geheel volgens het vleermuisprotocol 2021. Tussen 15 mei en 15 juli en 15 augustus tot 1 oktober is het hoogseizoen bij ons. We gaan in deze periodes op zoek naar vleermuizen in bebouwing en bomen. Het vleermuisprotocol wordt vaak vernieuwd, en sinds dit jaar is een nieuwe versie beschikbaar. Wat het betekent, lees je hieronder.

Leven van vleermuizen

Vleermuizen zijn de enige type zoogdieren die kunnen vliegen. Ze zijn erg nuttig voor ons; ze eten veel insecten, waaronder muggen die ook ’s nachts actief zijn. De meeste vleermuissoorten in Nederland zijn sterk afhankelijk van de bebouwing en verblijven bijvoorbeeld in open de open spouwmuur, in het dakoppervlak, of nog kleinere ruimtes zoals open ventilatievoegen. Ruimtelijke ingrepen, zoals de renovatie of sloop van een gebouw of zelfs het kappen van bomen, kunnen daarom grote schadelijke effecten hebben op vleermuizen. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen bijvoorbeeld worden weggenomen. Het kappen van bomen kan een essentiële vliegroute ongeschikt maken.

Alle in ons land voorkomende vleermuissoorten worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Bij bepaalde handelingen is het dus mogelijk dat de wet overtreden wordt. Het is dus belangrijk dat er juiste en duidelijke informatie beschikbaar is over de aanwezigheid van vleermuizen in een gebied. Door het vleermuisprotocol bij vleermuisonderzoek te volgen is dit goed te inventariseren. En dat is precies de reden waarom dit vleermuisprotocol zo belangrijk is.

Verblijfplaats van dwergvleermuis

Dwergvleermuis in ruimte tussen daktrim en gevel van een gebouw

Vleermuisprotocol 2021

Het protocol beschrijft per vleermuissoort het onderzoek dat nodig is om de aanwezigheid vast te stellen. Zo geeft het onder andere richtlijnen over het aantal bezoeken, het onderzoeksmoment (avond/nacht/vroege ochtend), en de onderzoeksperiode. Het dient als hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers en beoordelaars van vleermuizenonderzoek.

Met het protocol is het mogelijk om functies van gebieden voor soorten vleermuizen efficiënt en effectief vast te stellen. Het is opgesteld om het onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer dit protocol in de basis is gevolgd, is voldoende inspanning geleverd om aan- of afwezigheid van vleermuizen aan te tonen. Het protocol is echter niet leidend. Afwijken is mogelijk, mits goed beargumenteerd.

Toepassing van het protocol

Het vleermuisprotocol is een kwaliteitsstandaard voor de vleermuisinventarisaties die in het kader van ruimtelijke ontwikkeling vaak uitgevoerd moeten worden. Het wordt gezien als hulpmiddel voor ecologisch ervaren vleermuiswaarnemers. Ecoresult B.V. voert al het vleermuisonderzoek dan ook uit volgens het vleermuisprotocol.

Wil je zelf een keer met ons op te stap om vleermuizen te tellen en om te zien wat ons werk nu precies inhoudt? Super leuk! Neem dan contact met ons op.

Wij geven u graag vrijblijvend informatie over vleermuisonderzoek voor uw project. Neem daarvoor contact op met onze vleermuisdeskundige Anton van Meurs.

Contactgegevens:
Anton van Meurs
E: antonvanmeurs@ecoresult.nl
T: 06 536 33 028