Beschermde diersoort op bouwterrein: zo ga je ermee om Deel 1

Deel 1: oeverzwaluw

Een beschermde diersoort spotten is voor natuurliefhebbers een bijzonder moment. Ze voegen ‘m toe aan hun ‘lijst’ of maken er een mooie foto van. Aannemers en bouwbedrijven reageren vaak minder enthousiast omdat de aanwezigheid van zo’n dier op een bouwplaats in veel gevallen extra kosten en vertraging met zich mee brengt. Lees hier wat de aanwezigheid van de oeverzwaluw betekent voor een bouwproject en welke maatregelen je kunt nemen om vestiging te voorkomen.

De oeverzwaluw is een zangvogel uit de familie van zwaluwen. De lengte van dit vogeltje is niet meer dan 12 centimeter en daarmee is het één van de kleinste zwaluwsoorten. De oeverzwaluw is goed te herkennen aan zijn grijsbruine bovenkant, witte borst en bruine halsband. Een ander herkenningspunt is de manier van vliegen, die is veel schokkeriger dan die van andere zwaluwen.

Bouwplaatsen

Oeverzwaluwen bevinden zich in waterrijke gebieden. Hun nestholen van zo’n 120 cm diep maken ze het liefst in steile zandwanden naast een meer of rivier, maar ze broeden ook in steilranden die door mensen zijn gemaakt, zoals afgravingen en zanddepots op bouwlocaties. De vogels broeden van april tot en met augustus en hebben die periode vaak twee legsels in hetzelfde hol. Als de oeverzwaluw voorafgaand aan de werkzaamheden al op het terrein broedt, moet gewacht worden totdat deze zijn uitgebroed. Pas dan kan gestart worden met de werkzaamheden die voor de broedende oeverzwaluwen verstoren waren.

Lees hieronder hoe je kunt voorkomen dat het dier zich vestigt:

Maatregelen die je kunt nemen:

  • Voorkom dat er in de periode 15 maart- 1 september (tijdelijke) grond- en/of zanddepots met steilwanden ontstaan op het werkterrein. Dit doe je door ze voorafgaand aan deze periode schuin af te graven, bij voorkeur tot minder dan 45 graden. Dit geldt voor zowel grotere zanddepots als steile wanden van slechts een vierkante meter groot.
  • Kun je niet voorkomen dat er grond- en/of zanddepots ontstaan in die periode? Dek deze plekken dan direct na afwerking af met landbouwplastic of een goed afsluitend zeildoek. Één weekend is al voldoende voor een oeverzwaluw om de locatie te vinden en een nieuw nest te bouwen.
  • Geef de oeverzwaluw een alternatief in de vorm van een enkele meters hoge zandhoop met aan minimaal één zijde een (zeer) steile wand (bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen de 180 graden). Zorg ervoor dat deze zandhoop zich op voldoende afstand van het werkterrein bevindt.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op of lees verder bij onze vogelonderzoeken! Lees ook deel 2 van het rugstreeppad.