Beschermde diersoort op bouwterrein: zo ga je ermee om Deel 2

Deel 2: rugstreeppad

Een beschermde diersoort spotten is voor natuurliefhebbers een bijzonder moment. Aannemers en bouwbedrijven reageren vaak minder enthousiast omdat de aanwezigheid van zo’n dier op een bouwplaats in veel gevallen extra kosten en vertraging met zich mee brengt. Lees hier wat de aanwezigheid van een rugstreeppad betekent voor een bouwproject en welke maatregelen je kunt nemen om vestiging op tijdens bouwwerkzaamheden te voorkomen. Indien rugstreeppad voorafgaand aan de werkzaamheden, of tijdens de werkzaamheden, op het terrein aanwezig is, is een ontheffing op de Wet natuurbescherming en het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk.

De rugstreeppad is te herkennen aan, zijn naam zegt het al, een gele streep op zijn rug. Het is een middelgrote pad met een droge, wrattige huid die vooral voorkomt in duinen, rivierengebied en delen van de polders in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de Noordoostpolder. De rugstreeppad staat op de Rode Lijst en heeft de status ‘gevoelig’.rugstreeppad-ecoresult-bodemonderzoek

Bouwplaatsen

De rugstreeppad is een echte pionier en kan daarom ook voorkomen op bouw- en industrieterreinen, opgespoten land en vuilstortplaatsen. Het zijn geen goede zwemmers, maar ze zijn wel dol op water. Ze zoeken naar ondiepe plassen waarbij ze op de bodem kunnen zitten. De voorkeur gaat uit naar (al niet tijdelijke) plassen met weinig vegetatie, zulke plassen ontstaan snel op bouwterreinen. Zand- en gronddepots kunnen door rugstreeppad worden gebruikt om de winter door te brengen. We geven graag advies over de manier waarop je een bouwplaats kunt inrichten zodat de rugstreeppad zich er niet vestigt.

Maatregelen die je kunt nemen:

  • Voorkom dat er in de periode 1 april- 15 oktober (tijdelijke) grond- en/of zanddepots en takkenbossen ontstaan op het werkterrein. Ontkom je daar niet aan? Dan is het slim om deze grond- en/of zanddepots af te dekken met landbouwplastic of met aan de onderzijde een goed afsluitend zeildoek.
  • Plaats paddenwerende schermen rondom het werkterrein of de zanddepots. Dit soort schermen zijn 50 centimeter hoog en steken minimaal 10 centimeter in de grond. Als ze eenmaal staan dan is het belangrijk om ze te controleren op scheuren en gaten.
  • Zie erop toe dat de vorming van ondiepe plassen en poelen wordt gemeden.

Let erop dat deze maatregelen ook genomen worden voorafgaand aan de winterrustperiode van de rugstreeppad. Deze loopt globaal van oktober tot en met maart. Beroep je op een ecologisch deskundige als het gaat om het bepalen van de meest geschikte periode om de werkzaamheden uit te voeren.

Vestiging

Vestigen zich ondanks het treffen van maatregelen toch rugstreeppadden op het werkterrein? Dan is hier alsnog een ontheffing op de Wet natuurbescherming en het treffen van mitigerende maatregelen noodzakelijk.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op! Ontdek ook meer op onze quick scan flora en fauna pagina.