Steenmarter in Noord-Brabant op video vastgelegd

Geheel toevallig heeft onze natuur- en landschapsecoloog Anton van Meurs een steenmarter in Breda vastgelegd op camera. Dit is een zeer bijzondere vondst! In dit artikel lichten we toe hoe Anton het beestje heeft ontdekt, waarom deze vondst zo bijzonder is en kun je de video bekijken.

Toename en verspreiding van de steenmarter

De steenmarter is een klein roofdier uit de marterfamilie. Rond 1700 daalde het aantal steenmarters in ons land. Dit had onder andere te maken met de jacht op de pels. Sinds 1973 is het roofdiertje een beschermde diersoort in Nederland. Het jagen, verjagen, vangen, doden en zelfs verstoren van de steenmarter is verboden. De laatste jaren zien we dat de populatie van de steenmarter weer sterk toeneemt.

Niet alleen de aantallen nemen toe (deels ook veroorzaakt door nieuwe onderzoeksmethoden), ook het leefgebied spreidt zich uit. De steenmarter leeft in een stenige omgeving zoals huizen en schuren. De oostelijke rand van ons land (Limburg, Brabant, Overijssel, Gelderland en Groningen) is hun leefgebied. Maar steeds vaker komen er meldingen binnen van steenmarters die in het midden en westen van ons land  gehuisvest zijn.

Over de vondst in Breda

Een aantal maanden geleden deed Anton een flora en fauna onderzoek op een boerderij in Breda. Een aantal schuren moet gesloopt worden maar de eigenaar had een kerkuil gesignaleerd. Zonder een juist verplaatsingsaanpak van de uil, kunnen de schuren niet worden gesloopt. Anton begon zijn onderzoek in de veronderstelling sporen van een kerkuil aan te treffen waarna hij een verhuisplan kon opstellen om de beschermde uil in veiligheid te brengen.

Een ecoloog kan naar aanleiding van sporen ontdekken welk dier ergens gehuisvest is. De sporen die Anton vond in de schuur waren niet afkomstig van een kerkuil. Er werden diverse voedselresten, uitwerpselen en een latrine gevonden. Dit wees op de aanwezigheid van een steenmarter. Zoals aangegeven is de vondst van deze steenmarter in Breda bijzonder, er is slechts voor zover wij weten een handjevol waarnemingen van deze soort bekend op het grondgebied van Breda.

Om zeker te zijn van de uitkomst van het onderzoek, is er een cameraval geplaatst bovenin de schuur.

Steenmarter op beeld vastgelegd

Een cameraval is een ideaal hulpmiddel om de aanwezigheid van dieren in een gebied te waarnemen. Door middel van een sensor maakt de camera een foto wanneer hij bewegingen ziet. Na een aantal weken geen steenmarter te hebben ontdekt, verscheen hij daar toch. Op deze video’s kunt u de beelden bekijken die zijn opgenomen met de cameraval.

Steenmarter 14 maart 2015 | Bavel, Noord-Brabant

Steenmarter 24 april 2015 | Bavel, Noord-Brabant

In het voorjaar worden jongen geboren. Als uit onderzoek blijkt dat de steenmarter in Breda een nestje verwacht, zal de sloop van schuren uitgesteld moeten worden. Na de zoogtijd kunnen mitigerende maatregelen worden uitgevoerd om de steenmarter op een veilige wijze te verplaatsen naar een ander leefgebied.

Door het toenemende aantal zoekt de steenmarter naar nieuwe leefgebieden in Nederland waardoor ze nu ook worden waargenomen in bijvoorbeeld Breda. Wilt u zeker weten of er steenmarters of andere (beschermde) dieren leven in het gebied in en rondom uw bouwproject? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend onderzoek.