Jaaroverzicht 2021

In 2021 hebben wij een hoop leuke projecten mogen beginnen én afronden. Elk jaar maken wij een overzicht van de projecten die er voor ons uitsprongen, op welke manier dan ook. Het is daarom tijd voor het jaaroverzicht van 2021!

SNL-monitoring

Dit jaar hebben wij weer broedvogels mogen onderzoeken in meerdere prachtige natuurgebieden. Dit jaar leverde dat ook spectaculaire soorten op, zoals een zingende grauwe gors, rustende grote jager na een storm of zelfs het ontdekken van een blonde ruiter. Ook in andere SNL-gebieden hebben wij leuke waarnemingen gedaan, zoals het ontdekken van een bosorchis. Helaas hebben we ook waarnemingen gedaan wat minder goed nieuws betekent. Bijvoorbeeld hebben we maar enkele argusvlinders gezien in Krimpenerwaard, wat een flinke afname is van de tientallen individuen die 6 jaar geleden daar leefden.

Aardbeivlinder

Beekdal Noord-Brabant

In het kader van het herinrichten van een beekdal vanwege het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Deze opdracht zorgde voor onderzoek naar vele soorten, zoals planten, zoogdieren (bever, marters), maar ook naar kleinere dieren zoals vleermuizen, vlinders en overige insecten.

Dit onderzoek resulteerde in leuke waarnemingen, van onder andere iepenpage en vermiljoenkever.

Larves en de imago van de zeldzame vermiljoenkever.

Mitigatie Zwolle

Na het voltooien van een quickscan is er in een wijk in Zwolle nader onderzoek uitgevoerd naar broedvogels en vleermuizen. Verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen én vleermuizen zijn tijdens dit onderzoek gevonden. Ook heeft Provincie Overijssel tijdens het begeleidingstraject de egel van de vrijstellingslijst gehaald en hebben we deze soort meegenomen in de ontheffing. Tijdens de veldbezoeken hebben we egel al een paar keer gezien. Toen de egel niet meer onder de vrijstelling viel van provincie Overijssel, hebben we deze soort voor het eerst mee kunnen nemen in de ontheffing.

Kraamkolonie in vleermuiskast

Tijdens een regulier vleermuisonderzoek ontdekten we een kraamkoloniekast voor vleermuizen in gebruik. Dat is uitzonderlijk, omdat er vrij weinig waarnemingen hier van bekend zijn! Enthousiast hebben we de kraamkolonie tussen 15 mei en 15 juli geteld. Vroeg in de periode waren 92 gewone dwergvleermuizen geteld, en aan het eind van het seizoen was dit aantal vermeerderd naar ongeveer 160 individuen! Dit komt omdat de 92 gewone dwergvleermuizen in het begin vooral vrouwelijke, zwangere dwergvleermuizen betrof. Deze vleermuizen zijn in die periode bevallen en deze jongen blijven in de eerste paar weken bij de moeder.

Binnen hetzelfde kraamseizoen voor vleermuizen zijn na deze waarnemingen nog in overige plekken in het land kraamkolonies gevonden in hetzelfde type kast, namelijk de VK SK 01.

Onderzoek met wildcamera’s

Ook dit jaar hebben wij weer veel onderzoek gedaan door middel van het plaatsen van wildcamera’s. Dit is meestal in het kader van onderzoek naar aanwezigheid van marterachtigen: steenmarter, boommarter of kleine marters zoals de wezel, hermelijn en bunzing. Hieronder zie je een selectie van leuke filmpjes waar wij van hebben genoten!

Das:

Familie van patrijs:

Familie van steenuil: