Flora en fauna onderzoek

Flora en fauna onderzoek voor omgevingsgericht bouwen

Met een uitgebreid flora en fauna onderzoek monitoren en onderzoeken we op wetenschappelijk verantwoorde wijze ieder mogelijk gebied. Zo kunnen wij volledig de ecologische omgeving voor u in kaart brengen voor bijvoorbeeld een natuurwaardekaart of gebiedsontheffing. Een uitgebreid flora en fauna onderzoek kan bevatten:

Dit kunnen onderzoeken zijn voor:

  • soorten van rode lijsten
  • soorten van de leefgebiedenbenadering
  • soorten Netwerk Ecologische Monitoring
  • sleutelpopulaties
  • invasieve soorten

  • soorten op de doelsoortenlijst
  • interpretatie en analyse gegevens NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna)
  • en meer…