Het jaar 2015 in vogelvlucht

Het nieuwe jaar staat voor de deur! Een prima moment om terug te kijken. Voor Ecoresult was 2015 een geweldig jaar, waarin we veel mooie projecten mochten uitvoeren. Hier zijn we trots op! In dit artikel blikken we terug op enkele van onze hoogtepunten en kijken alvast vooruit.

Een greep uit de mooie projecten die we dit jaar hebben gedaan:

 

P1080538-1Vleermuis- en vogelonderzoek Oosterhout

Hoe breng je 199 hectare in kaart? Wij zijn ingehuurd voor een grootschalig vleermuis- en vogelonderzoek in de bossen rondom Oosterhout (Noord-Brabant). De te onderzoeken gebieden omvatten het grootste gedeelte van Oosterheide, het bosrijke gebied Galgenveld en de randzone van landgoed De Meerberg, samen goed voor ruim 199 hectare grond.

Lees verder >

Onderzoek vogels en flora De Zandmotor

ecoresult-2015

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft Ecoresult onderzoek gedaan naar de vogels en de flora op De Zandmotor.

Door temperatuurverandering stijgt de zeespiegel. Om het ten noorden gelegen Scheveningen voor de mensen aantrekkelijker én veiliger te maken heeft daar een zandsuppletie plaatsgevonden. Fijn voor de strandliefhebbers, maar welke gevolgen heeft dit voor de vogelstand op De Zandmotor?

De zandsuppletie bij Scheveningen bleek een ware trekpleister voor vogels van de meer zuidelijk liggende Zandmotor. In vergelijking met voorgaande jaren verbleven er daardoor duidelijk minder meeuwen op De Zandmotor. En de flora? Op de zandmotor groeien voornamelijk zeeraket, zeepostelein en stekend loogkruid. De grote invloed van de wind en het water maken de zandmotor tot een dynamisch gebied, waardoor de groeiplaatsen van de aanwezige planten ook dit jaar weer sterk wijzigden.

Flora- en faunaonderzoek Stadshagen Zwolle

De beschermde flora en fauna in de wijk Stadshagen (Zwolle) is onderzocht en in kaart gebracht. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Flora- en faunawet. Voorzien van verrekijkers, schepnetten, cameravallen en batdetectoren gingen onze onderzoekers aan de slag. Voor de broodnodige (nacht)rust maakten wij gebruik van bed and breakfasts of de laadruimte van de auto…

Een flora- en fauna onderzoek brengt niet alleen de aanwezigheid van soorten in beeld, maar ook de functie die het onderzoeksgebied voor deze soorten heeft. Dit doen wij onder andere met een quickscan flora en fauna.

Het onderzoeksgebied bestreek circa 1,5 km2. Stadshagen blijkt maar liefst 1000 nesten van de huismus te herbergen! Een onderzoek als dit kan worden gebruikt voor een gebiedsontheffing van de Flora- en faunawet.

Kraamkasten voor de gewone dwergvleermuis

collage-kastenEcoresult maakte en plaatste het afgelopen jaar 4 grote kraamkasten voor de gewone dwergvleermuis. Deze duurzame kasten, die zijn voorzien van meerdere compartimenten, kunnen onderdak bieden aan ruim 300 vleermuizen. De kasten zijn geplaatst op meerdere locaties in de gemeente Rotterdam. In 2016 onderzoeken we in hoeverre dieren er gebruik van gaan maken.

Verder plaatste Ecoresult op diverse locaties, verspreid over heel Nederland, kasten voor vleermuizen, vogels en steenmarters. Zo werd een renovatieproject in Het Gooi van ruim 430 vogel- en vleermuiskasten voorzien.


Wat gaan we in 2016 doen?

Ook in 2016 staan er weer prachtige projecten op de planning. Een overzicht van enkele opdrachten voor 2016:

Onderzoek in en rondom Natura 2000-gebied

Komend jaar doen wij onderzoek naar insecten en vogels in en rondom verschillende natuurgebieden in Zuid-Holland. Hierbij werken we niet alleen, maar bundelen we onze krachten met die van vrijwilligers. Een prima gelegenheid om lokale gebiedskennis te delen!

Wil je meer weten over dit project? Onze SNL-specialist Sander Terlouw staat je graag te woord.

Onderzoek ganzen en vegetatieverandering Sliedrechtse Biesbosch

Welke rol spelen ganzen in de veranderingen van de graslandvegetaties in de Sliedrechtse Biesbosch? Deze vraag is het uitgangspunt van een grootschalig onderzoek naar de dichtheid van ganzen en de gevolgen voor de vegetatie. Het onderzoek zal plaatsvinden in het Natura 2000-gebied de Biesbosch. De aldaar gelegen graslanden hebben een totaaloppervlak van maar liefst 246,63 ha. In dit project begeleiden we ook een aantal studenten van de Wageningen UR.

Flora- en faunaonderzoek DPC Poortugaal

Komende jaren is er werk aan de winkel op het terrein van Delta Psychiatrsich Centrum Poortugaal: er liggen diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het verschiet. In het kader van de gebiedsaanpak natuur (Flora- en faunawet) zal Ecoresult dit zeer gevarieerde terrein gaan onderzoeken op (beschermde) flora en fauna.

Cursus nieuwe Wet natuurbescherming

Op dit moment is de bescherming van de natuur geregeld in een drietal wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Het kabinet zal deze wetten samenvoegen tot de nieuwe Wet natuurbescherming, maar per wanneer? Zoals het er nu naar uitziet, treedt deze wet per 1 juli 2016 in werking. Met veel veranderingen tot gevolg! Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en bieden wij cursussen aan. Ook via ons blog en/of onze sociale media houden we je op de hoogte.

Namens team Ecoresult wensen we je een goede jaarwisseling en een natuurrijk 2016 toe!