Even voorstellen: Guido en Willemijn

De afgelopen maanden hebben wij twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen, namelijk Guido en Willemijn. Wij stellen ze graag aan je voor.

Guido
Guido is per begin oktober bij ons aan de slag als adviseur ecologie. Hij zal zich bezig houden met ecologische werkbegeleiding zoals het plaatsen van vleermuis- en vogelnestkasten. Daarnaast is hij veel in het veld werkzaam, waar hij meewerkt aan de flora en fauna onderzoeken naar de aanwezigheid van beschermde soorten.

Voor het werk bij Ecoresult heeft Guido al ruim een jaar ervaring met de Wet natuurbescherming, zoals het uitvoeren van quickscans flora en fauna en vleermuisonderzoek. Na veel onderzoek gedaan te hebben naar de vogelecologie van onder andere Zuid-Afrika en Nederland, heeft Guido zijn soorten kennis kunnen vergroten. Zijn specialisme ligt dan ook bij vogels. Deze kennis past hij graag toe op vraagstukken die bij ons binnenkomen.

Willemijn
Willemijn vervult sinds eind september gedeeltelijk de rol als office manager, vanwege het zwangerschapsverlof van onze collega Jenny. De overige tijd is ze werkzaam als adviseur ecologie en houdt ze zich bezig met vooral quickscans flora en fauna en het ondersteunen van het regelen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming.

Ook Willemijn heeft ervaring opgedaan met de Wet natuurbescherming voor het werk bij Ecoresult. Zij heeft na haar opleiding een jaar onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van vleermuizen. Tijdens haar studie heeft ze veel onderzoek gedaan naar diergedrag binnen en buiten Nederland. In Noord-Brabant heeft ze in het kader van het project “Dood doet leven” ecologie rondom aaseters inzichtelijker gemaakt. In Zuid-Afrika heeft ze het voedingspatroon van carnivoren in kaart gebracht. Willemijn kan haar kennis van diergedrag goed toepassen in het onderzoek naar beschermde dieren in Nederland.