Nieuwe collega

Sinds jl. 1 februari hebben wij een nieuwe collega! Zijn naam: Jasper Willemsen. Binnen Ecoresult gaat hij onder andere zijn uitgebreide kennis van planten en vogels inzetten in projecten voor floraonderzoek en vogelonderzoek. Vegetatiekartering, het bepalen van plantengemeenschappen en het uitvoeren van vogelinventarisaties zijn hier onderdelen van.

Daarnaast hebben wij jl. 25 januari van onze collega Marije Langstraat afscheid genomen. Bijna een jaar heeft ze met veel enthousiasme en gedrevenheid als projectmedewerker ecologie voor Ecoresult gewerkt. Zo voerde ze uiteenlopende natuurtoetsen en veldonderzoeken uit en stelde ze talrijke mitigatieplannen en ecologische werkprotocollen. Maar helaas voor ons, het aanbod om voor een jaar (tot februari 2014) naar Malawi te gaan kon ze niet afslaan. In dit Afrikaanse land zal ze een project oppakken op het gebied van klimaatverandering.