Levende waterspitsmuis gevangen op Goeree-Overflakkee

Aangenaam verrast was hij, onze natuur- en landschapsecoloog Anton van Meurs: hij ving onlangs een levende waterspitsmuis op Goeree-Overflakkee. Omdat dit pas de derde keer is dat deze muis levend is gevangen op dit eiland, mag dit met recht een zeldzame vondst genoemd worden.

Over de waterspitsmuis

De waterspitsmuis is een van de grootste Europese spitsmuizen. In Nederland leven ze voornamelijk in de waterrijke provincies Friesland en Overijssel, waar ze scharrelen langs sloten, beken, plassen en rivieren. De verspreiding van de waterspitsmuis is echter zeer beperkt, waardoor deze soort tot de bedreigde diersoorten wordt gerekend. Ze staan op de rode lijst omschreven als ‘kwetsbaar’, een gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling en vervuiling van onze wateren: hierdoor wordt hun natuurlijke leefgebied langzaam maar zeker verwoest. Steeds meer water moet plaatsmaken voor onder andere waterwegen en andere ruimtelijke ordening, waardoor de waterspits steeds verder het nakijken heeft. Lees op de pagina muizenonderzoek meer over dit onderwerp.

Doelsoortonderzoek op Goeree

Een gezond natuurgebied voldoet aan een bepaalde diversiteit van flora en fauna. Er zijn geen standaard criteria: per natuurgebied worden de criteria vastgesteld door de eigenaar van het gebied en de overheid. Natuurmonumenten heeft Ecoresult ingeschakeld om te onderzoeken of een van de vastgestelde doelsoorten, de Noordse woelmuis, voorkomt in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Het onderzoek in de praktijk

Dieren melden zich uiteraard niet op commando. Daarom wordt de verspreiding van de Noordse woelmuis onderzocht door middel van diervriendelijke inloopvallen. Hierdoor is Ecoresult in staat te inventariseren of een bepaalde diersoort aanwezig is in het onderzoeksgebied. Allereerst onderzocht Anton welke plaatsen leefbaar zijn voor de Noordse woelmuis. Op deze plaatsen heeft hij vallen geplaatst met hooi en aas dat woelmuizen aantrekt, in dit geval een combinatie van pindakaas, appel, meelwormen en muesli. Loopt de woelmuis in de val, dan kan hij zich een etmaal in leven houden met dit aas en hooi.

Na het plaatsen van de vallen, worden deze vervolgens tweemaal per dag gecontroleerd. Het doel is immers alleen om de eventuele aanwezigheid van de dieren waar te nemen, níet om de dieren te vangen. Wordt een dier aangetroffen in de val, dan wordt dit vastgelegd in een dagrapport, waarna het dier altijd wordt vrijgelaten.

Vondst in de val

Alle lokaas ten spijt, vond Anton geen Noordse woelmuis op Goeree. Wel trof hij een levende waterspitsmuis aan in een van zijn vallen. Een unicum, want tot op heden is dit op Goeree-Overflakkee voor zover bekend de derde waarneming van een levende waterspitsmuis! Daarnaast zijn er ook resten van waterspitsmuizen gevonden in braakballen van kerkuilen. Uiteraard heeft Anton, na het maken van enkele foto’s, de muis weer vrijgelaten.

Wilt u weten of er waterspitsmuizen of andere (beschermde) dieren leven in het gebied in en rondom uw project? Neem gerust contact op voor een oriënterend flora en fauna onderzoek.

foto waterspitsmuis