Muizenonderzoek De Ronde Venen

In december 2011 heeft Ecoresult in de Gemeente De Ronde Venen een muizenonderzoek uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Het onderzoek vond plaats in de Vinkeveense plassen waar een sterk verzakte weg compleet opgeknapt wordt. Hierbij ontstaan er ook mogelijk negatieve effecten op de bermsloot, dat met prachtig helder water en flink wat begroeiing potentieel leefgebied is voor muizen. Dit onderzoek werd met name gericht op de strikt beschermde waterspitsmuis, die in de omgeving voorkomt.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van zogeheten ‘Longworth life traps’. Dit zijn vallen waar de muizen worden ingelokt om ze vervolgens te kunnen determineren en ongeschonden weer terug te zetten. Na een week vangen, met in totaal 150 valnachten, werden er geen waterspitsmuizen vastgesteld. Wel werden er aardmuizen en huisspitsmuizen gevangen.

Mede door dit onderzoek weet de opdrachtgever nu dat er geen strikt beschermde soorten in het plangebied voorkomen, waardoor de werkzaamheden zonder speciale mitigerende maatregelen doorgang kunnen vinden. Uiteraard blijft wel de Zorgplicht van kracht. Hiervoor heeft Ecoresult eveneens een ecologisch werkprotocol opgesteld zodat de schade aan flora en fauna geminimaliseerd wordt. En zo wordt bijvoorbeeld ook directe schade aan de daar nu voorkomende aardmuizen en huisspitsmuizen voorkomen én worden er voorzieningen getroffen zodat deze soorten ook in de toekomst daar een leefgebied kunnen vinden.