Broedvogelonderzoek in volle gang

In het voorjaar hebben de onderzoekers van Ecoresult altijd een licht slaaptekort. Waarom? Omdat Ecoresult veel broedvogelonderzoek uitvoert en daarvoor is het noodzakelijk om een uur voor zonsopkomst te beginnen. Vanaf dan, tot enkele uren na zonsopkomst, zijn zingende vogels het meest actief waardoor een goed beeld gekregen kan worden van de broedvogelsamenstelling van een terrein. En die informatie is interessant voor bijvoorbeeld beheerders. Zo voert Ecoresult dit voorjaar onder andere broedvogelonderzoek uit voor beheerders in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Met deze gegevens kan de beheerder evalueren of natuurdoelen worden gehaald (Ecoresult kan deze evaluatie desgewenst ook voor u uitvoeren). Bij SNL monitoring van vogels wordt specifiek geïnventariseerd op enkele kwalificerende vogelsoorten, maar ook volledige broedvogelkarteringen volgens de BMP methode van Sovon voert Ecoresult uit. Ook de monitoring van andere kwalificerende flora- en faunasoorten (zoals libellen, dagvlinders en sprinkhanen) binnen de SNL systematiek kunnen door Ecoresult worden geïnventariseerd waardoor een beheerder met één opdracht een totaalbeeld van haar terrein kan krijgen. Of het nu om enkele hectares of vele honderden hectares gaat, Ecoresult kan u van dienst zijn.

En dat slaaptekort? We hebben het er graag voor over!