Vleermuispaalkasten in Hoogvliet Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil in Hoogvliet een aantal schoolgebouwen slopen. Uit onderzoek is gebleken dat hierin gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen verblijven. Alle vleermuizen zijn in Nederland strikt beschermd. Dit komt omdat ze sterk afhankelijk zijn van de stedelijke leefomgeving. Het slopen van een gebouw met bijvoorbeeld een toegankelijke luchtspouw (waar ze verblijven) heeft een schadelijk effect op deze leefomgeving en is dus ook schadelijk voor de vleermuizen zelf. De Flora- en faunawet heeft bepaald dat er moet worden voorzien in voldoende tijdelijke en permanente verblijfplaatsen voor de vleermuizen en heeft de sloop in Hoogvliet nog niet toegestaan.

De gemeente heeft echter ontheffing gekregen onder de voorwaarde dat er vleermuiskasten geplaatst worden ruim voorafgaand aan de sloop. Vleermuiskasten worden gebruikt wanneer een bestaande leefomgeving wordt verwijderd of verstoord. De paalkasten dienen als tijdelijk verblijf.

Ecoresult heeft drie vleermuiskasten voor de gemeente gemaakt en geplaatst. Het materiaal van de kasten en de plaats/het formaat van de invliegopening is zorgvuldig afgestemd op de eisen van de vleermuizen.

vleermuiskast maken ecoresult

De kasten zijn op diverse locaties rondom het plangebied geplaatst. Hierbij kijken we naar de vlieg-en windrichting(en). Beide richtingen moeten gelijk zijn aan die van de huidige verblijfplaats, zodat de leefomgeving zo goed mogelijk wordt nagebootst. Omdat de locatie en vormgeving van de kast overeenkomt met die van de oude verblijfplaats is de kans groot dat de vleermuizen de kasten vinden en gebruiken.

De gemeente mag de sloop in Hoogvliet inmiddels voortzetten. Heeft u zelf een bouwproject op de planning staan en wilt u weten of er vogels, vleermuizen of andere (beschermde) dieren of planten leven in het gebied in- en rondom uw bouwproject? Neem dan gerust contact op voor een (oriënterend) gesprek of onderzoek.