Visonderzoek en vismigratie bij bouwplannen

Ecoresult voert het door u gewenste visonderzoek op een professionele wijze uit. Hierbij maken wij gebruik van hoogstaand, bij de wet toegestane vangsttechnieken en materialen zoals draagbare elektrovisapparatuur en schepnet. Wij beschikken over het certificaat elektrovisserij en alle benodigde ontheffingen om elektrisch te mogen vissen.

U kunt ons inzetten voor uiteenlopende type visonderzoeken:

  • Onderzoek naar aanwezigheid van beschermde vissoorten en ecologische effectenbeoordeling bij geplande werkzaamheden.
  • Het opstellen van een mitigatieplan, compensatieplan en inrichtingsplan voor (beschermde) vissen.
  • Wegvangen en overplaatsen van vissen en andere aquatische fauna in verband met werkzaamheden.
  • Verspreidingsonderzoek.
  • Advies bij het aanleggen van natuurvriendelijke en visvriendelijke oevers.
  • Evaluatie van getroffen inrichtingsmaatregelen.

Wij begeleiden het hele proces vanaf het veldonderzoek tot en met de rapportage en uitvoering.