Inrichting en beheer

Inrichtingsplan

Ecoresult heeft veel ervaring in het opstellen van inrichtingsplannen voor onder andere integrale gebiedsontwikkeling met een natuuropgave, de Ecologische Hoofdstructuur of plattelandsontwikkeling. Producten kunnen zijn een ecologische inrichtingsvisie of een ecologisch inrichtingsplan. Ook voor de aanleg van een ecologische tuin bent u bij Ecoresult aan het goede adres.

Gebiedsontwikkeling

Ecoresult heeft ruime ervaring met gebiedsontwikkeling, waaronder inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. Afgestemd op proces en inhoudelijke thema‘s kan Ecoresult vakkundig adviseren over flora, fauna en ecologie. De input van Ecoresult kan gebruikt worden in verschillende fases van het proces: in het schetsontwerp, het voorlopige of het definitieve ontwerp.

BREEAM-NL keurmerk

Ecoresult levert ecologische kennis en kunde voor uw gewenste BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouw, bestaande gebouwen en gebiedontwikkeling. Maar ook voor infra en sloop kunt u ons inzetten. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

Beheerplan

Indien u wilt gaan starten met bijvoorbeeld particulier natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer kan Ecoresult voor u een ecologisch beheerplan opstellen. Beheeradvies kunnen wij ook geven voor behoud en ontwikkelingen van stadsnatuur, stedelijke ecologische structuren en voor biodiversiteit op bedrijventerreinen. Naast dit beheeradvies kan Ecoresult ook een subsidieaanvraag voor particulier natuurbeheer opstellen en begeleiden.