Flora onderzoek

Ecoresult voert voor uiteenlopende opdrachtgevers verschillende onderzoeken uit naar flora en vegetatie. Voor deze onderzoeken maken wij gebruik van methoden zoals Braun-Blanquet en Tansley.

De volgende onderzoeken worden door ons uitgevoerd:

  • Karteren van: Rode lijstsoorten, door Flora- en faunawet beschermde soorten en invasieve soorten.
  • Inventariseren van alle plantensoorten.
  • Vegetatiekartering en karteren van vegetatiegemeenschappen.
  • Quick-scans en natuurtoetsen.
  • Advies bij beheer en inrichting.
  • Karteren van kwalificerende SNL-soorten.

Wij begeleiden het gehele proces: van onderzoek tot en met de uitvoering.