Over ons

Ecoresult B.V. is een ecologisch adviesbureau dat onderzoekt en adviseert. Sinds 2007 heeft Ecoresult B.V. een kring van opdrachtgevers opgebouwd onder overheden, bedrijven en particulieren. Ter zake en kundig begeleidt Ecoresult uw project op het gebied van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Ecologische Hoofdstructuur, (beschermde) planten en dieren en habitatten.

Werkgebied

Ecoresult werkt landelijk en kan een optimaal product bieden door indien nodig op projectbasis samen te werken met andere ecologisch adviesbureaus. Door samenwerking word actuele ecologische gebiedskennis en specifieke vaardigheden aangewend om het door u gewenste product te kunnen leveren.

Duurzaamheid

Een duurzaam, ecologisch resultaat staat voorop bij Ecoresult. Sustainability is ook in onze bedrijfsvoering geen loze kreet. Er wordt gewerkt met FSC gekeurd papier, gebankierd bij de Triodos Bank en gecommuniceerd via de groene hosting van Greenhost. Bovendien hebben de medewerkers van Ecoresult kantoor aan huis, wat minder belastend is voor het milieu.