Overige onderzoeken

Overige onderzoeken

Reptielen en amfibieënonderzoek

Ecoresult heeft gedegen kennis opgebouwd in herkenning en onderzoek naar reptielen en amfibieën. Ecoresult werkt zonodig conform de RAVON handleidingen (2001 en 2003).

Dagvlinder en libellenonderzoek

Ecoresult heeft ruime, gedegen ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar dagvlinders. Onder andere door monitoring van vooraf uitgezette meetnetten in stedelijk- en buitengebied. Ervaring wordt ook in privétijd opgedaan.

Libellen worden opgedeeld in “Echte Libellen” en “Juffers”. Ecoresult heeft uitgebreide ervaring in herkenning, onderzoek en verspreidingsonderzoek naar beide onderorden. Onderzoek doen we waar nodig op basis van de Handleiding Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen (De Vlinderstichting, 2011).