Toetsen

Natuurtoets voor Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden! Deze nieuwe wet heeft drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet…

Meer informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna

Starten met een oriënterend onderzoek? Met een flora en fauna quickscan toetst Ecoresult door het uitvoeren van een verkennend veld-…

Meer informatie

Ontheffing en vergunningen

Ontheffing en vergunning

Ontheffing Wet natuurbescherming Ecoresult heeft zeer ruime praktische en procedurele ervaring met de Wet natuurbescherming en kan u begeleiden in aanvragen voor…

Meer informatie