Onderzoeken

Flora en fauna onderzoek voor omgevingsgericht bouwen

Met een uitgebreid flora en fauna onderzoek monitoren en onderzoeken we op wetenschappelijk verantwoorde wijze ieder mogelijk gebied. Zo kunnen…

Meer informatie

Flora onderzoek

Flora onderzoek

Ecoresult voert voor uiteenlopende opdrachtgevers verschillende onderzoeken uit naar flora en vegetatie. Voor deze onderzoeken maken wij gebruik van methoden…

Meer informatie

Visonderzoek

Visonderzoek en vismigratie bij bouwplannen

Ecoresult voert het door u gewenste visonderzoek op een professionele wijze uit. Hierbij maken wij gebruik van hoogstaand, bij de…

Meer informatie

Vogelonderzoek

Vogelonderzoek

Ecoresult doet voor uiteenlopende opdrachtgevers talrijke vogelonderzoeken. Wij hebben hierdoor ervaring in bijvoorbeeld onderzoek naar onder andere moerasvogels en steenuilen…

Meer informatie

Muizenonderzoek

Muizenonderzoek

Ecoresult onderzoekt naast vleermuizen ook muizen en andere grondgebonden zoogdieren. Dit zijn uiteenlopende onderzoeken naar het voorkomen en de verspreiding…

Meer informatie

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Ecoresult heeft ruime ervaring met onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen. Wij onderzoeken en adviseren uitgebreid over…

Meer informatie

Overige onderzoeken

Overige onderzoeken

Reptielen en amfibieënonderzoek Ecoresult heeft gedegen kennis opgebouwd in herkenning en onderzoek naar reptielen en amfibieën. Ecoresult werkt zonodig conform…

Meer informatie